Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
Deze kaart geeft een beeld van de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen op de daken van Amsterdam, bekeken vanuit een ruimtelijk-cultuurhistorisch perspectief. Amsterdam kent zeer veel rijks- en gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en andere gebieden met cultuurhistorische waarde. Vaak wordt gedacht dat in die gebieden en op individuele monumenten geen zonnepanelen zijn toegestaan. Dat is niet juist. Alleen wordt in de regelgeving óók rekening gehouden met historische waarde en met de kwaliteit van het stadsbeeld. Deze kaart laat zien dat in alle delen van de stad, zelfs in de historische binnenstad, ruime mogelijkheden bestaan voor het plaatsen van panelen.   

Deze kaart  gaat  niet over de energie-technische geschiktheid van de Amsterdamse daken; daarvoor kan de Zonatlas worden geraadpleegd.

De individuele panden zijn uitgesplitst in vier categorieën, die een indruk geven van de ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen:
  • Historische panden met ruime mogelijkheden (groen)
  • Historische panden met beperkte mogelijkheden (bruin)
  • Niet-historische panden met beperkte mogelijkheden (in beschermd stadsgezicht) (geel)
  • Alle overige panden met ruimte mogelijkheden (niet ingekleurd)
Het woord beperkt houdt in dat op een deel van het dak geen panelen zijn toegestaan, maar in veel gevallen zijn er toch mogelijkheden te vinden. In sommige gevallen zijn er geen mogelijkheden. Vooral daken gekeerd naar de openbare ruimte zijn minder kansrijk. Door Amsterdam Luchtfoto als ondergrond te kiezen, wordt zichtbaar waar al zonnepanelen liggen. In de categorieën worden ruime en beperkte mogelijkheden voor het aanbrengen van zonnepanelen onderscheiden. Hoe ruim of beperkt de plaatsingsmogelijkheden precies zijn, kan in overleg met de gemeente (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en/of Monumenten en Archeologie) worden bepaald. Plaatsen van zonnepanelen is vaak maatwerk. De mate van zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte vormt in alle categorieën een belangrijk criterium, vooral binnen de beschermde stadsgezichten. Dit leidt in de beschermde stads- en dorpsgezichten tot bruine vlakken op de kaart (beperkte mogelijkheden) aan de zuidzijden van de bouwblokken, die zichtbaar zijn vanuit het openbare gebied. Zonnepanelen in de historische binnenstad, het kan wel De luchtfoto van de stad laat zien dat platte en andere geschikte daken, ook in het historische centrum, nog onbenut blijven. Regels over ruimtelijke kwaliteit en monumentale waarden blijken daarvoor veel minder vaak de oorzaak te zijn dan wordt gedacht. De vele groene en niet-gekleurde panden laten zien waar regels niet of nauwelijks in de weg staan. Bovendien is zelfs op de bruine vlakken (historische panden met beperkte mogelijkheden) in overleg toch vaak ruimte te vinden voor plaatsing van zonnepanelen. Uitzoomen Deze kaart toont afzonderlijke daken in hun samenhang binnen straten en bouwblokken in de omgeving en ook in samenhang met de hele stad. Daardoor komen gegevens in beeld die tot voor kort geen aandacht kregen. Bijvoorbeeld de grote mogelijkheden die er in de hele stad bestaan om elkaar energie te leveren. We kunnen het doel van een hogere zonne-energieopbrengst niet meer alleen per gebouw bekijken. Het hele dakenlandschap van de stad is te zien als een veld met verschillende mogelijkheden. Een benadering op groter schaalniveau is nodig. De kaart geeft mede een beeld van de gezamenlijkheid van de opgave. Overige informatie Bepalingen voor zonnepanelen Beleidskader Monumenten Omgevingsloket onder de kop Bouwen en verbouwen, Zonnepaneel of -collector Disclaimer De kaart is indicatief en onderhevig aan updates als gevolg van ontwikkelingen in de bebouwing en als gevolg van nieuw beleid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend met betrekking tot vergunningverlening.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Dik de Roon (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)
d.de.roon@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Over de functies bij adresgegevens

In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de functie volgens de dienst Belastingen voor de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en het Feitelijk gebruik.

Open Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.