Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
Dit is een indicatieve kaart. Deze kaart geeft een beeld van de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen op de daken van Amsterdam, bekeken vanuit een ruimtelijk-cultuurhistorisch perspectief. Amsterdam heeft veel rijks- en gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en andere gebieden met cultuurhistorische waarde. Vaak wordt gedacht dat in die gebieden en op individuele monumenten geen zonnepanelen zijn toegestaan. Dat is niet juist. Wel wordt in de regelgeving rekening gehouden met historische waarde en met de kwaliteit van het stadsbeeld. Deze kaart laat zien dat in alle delen van de stad, zelfs in de historische binnenstad, ruime mogelijkheden bestaan voor het plaatsen van panelen.     

Deze kaart gaat niet over de energie-technische geschiktheid van de Amsterdamse daken. Daarvoor kan de Zonatlas worden geraadpleegd.

De individuele panden zijn uitgesplitst in twee categorie├źn, die een indruk geven van de ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen:
  • Mogelijkheden (groen en grijs)
  • Beperkte mogelijkheden (bruin)
Mogelijkheden (groen) houdt in dat er panelen op andere dakvlakken dan het voordakvlak kunnen. Dat kan ook op een bijgebouw of aanbouw zijn. Het woord beperkt houdt in dat mogelijk maar op een deel van het dak zonnepanelen zijn toegestaan. Slechts in sommige gevallen zijn er geen mogelijkheden. Hoe ruim of beperkt plaatsingsmogelijkheden precies zijn, kan (voorafgaand aan een vergunningaanvraag) in overleg met de gemeente worden bepaald, duurzaamerfgoed@amsterdam.nl . Plaatsen van zonnepanelen is vaak maatwerk. Zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte vormt een belangrijk criterium binnen de beschermde stadsgezichten en bij monumenten. Zonnepanelen in de historische binnenstad, het kan wel De luchtfoto van de stad laat zien dat platte en andere geschikte daken, ook in het historisch centrum en de beschermde stadsgezichten, beter benut kunnen worden. Regels over ruimtelijke kwaliteit en monumentale waarden blijken daarvoor veel minder vaak de oorzaak te zijn dan wordt gedacht. De vele groene en niet-gekleurde vlakken laten zien waar regels niet of nauwelijks in de weg staan. Bovendien is zelfs op de bruine vlakken (historisch erfgoed) in overleg toch vaak ruimte te vinden voor plaatsing van zonnepanelen. Het grotere plaatje De mogelijkheden voor zonne-energie zijn op het grote schaalniveau te bekijken. De kaart toont de daken in hun samenhang binnen straten en bouwblokken in de omgeving en ook in samenhang met de hele stad. Er komen gegevens in beeld die zonder kaart niet opvallen. Bijvoorbeeld de grote mogelijkheden in de hele stad om elkaar energie te leveren. Het hele dakenlandschap van de stad is zichtbaar als veld met verschillende mogelijkheden en een gezamenlijke opgave. Overige informatie Loket Duurzaam Erfgoed Bepalingen voor zonnepanelen Beleidskader Monumenten Omgevingsloket onder de kop Bouwen en verbouwen, Zonnepaneel of -collector Disclaimer De kaart is indicatief en onderhevig aan updates als gevolg van ontwikkelingen in de bebouwing en als gevolg van nieuw beleid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend met betrekking tot vergunningverlening.

Contact
Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Dik de Roon (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)
d.de.roon@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.
 
Even geduld ... Wait a moment