Naoorlogse Monumentale Wandkunst

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Stories

 

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Naoorlogse Monumentale Wandkunst

Generaties groeiden ermee op. Jong en oud kwam er dagelijks langs: onderweg naar werk of school, maar ook in het kantoor of schoolgebouw zélf. De ruim tweehonderd Amsterdamse naoorlogse wandkunstwerken zijn een onmisbaar onderdeel van de stad. Tot op de dag van vandaag geven ze kleur en reliëf aan een periode van hoop, herstel en saamhorigheid.

Inventarisatie en waardering

Naar aanleiding van het raadsinitiatief `Monumentale Wandkunst` uit 2016 is een inventarisatie van de nog aanwezige monumentale wandkunst uit de periode 1945-1975 gemaakt. Bij de hierop volgende `quickscan waarden` die werd uitgevoerd, is gebruik gemaakt van een waardestellend kader van monumentale kunst, dat bestaat uit (7) waarderingscriteria die tijdens expertmeetings van het voormalige Instituut Collectie Nederland (ICN, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zijn opgesteld om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de waarde van het object. Uitgangspunt bij de (quickscan) waardering van de betreffende kunstwerken op deze kaart, is de `samengevatte` waardering op basis van de volgende 3 criteria: (1) Kunsthistorische waarde, (2) Cultuurhistorische waarde en (3) Architectuurhistorische waarde

Top – Belangrijk - Behoudenswaardig

Op basis van de 3 criteria zijn alle kunstwerken gecategoriseerd als (1) Top, (2) Belangrijk of (3) Behoudenswaardig. Deze indeling is gemaakt/getoetst in samenwerking met/door een klankbordgroep van experts. Let wel: waard om te behouden zijn ze allemaal. Ieder kunstwerk op zich voegt immers iets toe aan de openbare ruimte en aan vele andere plekken in gebouwen, en zegt iets over een stijl of kunstenaar. Samen illustreren ze bovendien het verhaal van een stad die na een donkere periode al bouwend haar grenzen verlegde.

Kaart en informatie

De kaart is dynamisch en wordt geregeld aangevuld met nieuwe/verbeterde informatie. De teksten (quickscan waarden) behorende bij de kunstwerken zijn, in opdracht van Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam, opgesteld door Yteke Spoelstra (Monumentaal). Bron beelden: Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam.

Contact


Gemeente Amsterdam - Monumenten en Archeologie
Annette ten Doeschate
a.ten.doeschate@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...