Vleermuizen

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Stories

 

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Algemeen

In totaal zijn er in Amsterdam 11 verschillende vleermuissoorten waargenomen. De Gewone dwergvleermuis komt het meest talrijk voor in de gemeente, daarna komen ruige dwergvleermuis en laatvlieger. De andere soorten zijn veel zeldzamer. Vleermuizen maken gebruik van ultrasone echosignalen om te communiceren, zich te oriënteren en om te jagen. Deze geluiden zijn voor het menselijk oor niet hoorbaar. De verschillende vleermuissoorten zijn soms lastig van elkaar te onderscheiden. Vleermuizen zijn geheimzinnige dieren. Ze jagen `s nachts en slapen overdag, meestal in gebouwen, maar ook in bomen. We weten nog heel veel niet van vleermuizen. Uit deze kaart kunnen dan ook geen conclusies worden getrokken over aanwezigheid van vleermuizen. Met name de verblijfplaatsen zijn nog lang niet allemaal in kaart gebracht.

Fietstransecten

Sinds 2019 worden vleermuizen jaarlijks gemeente breed gemonitord. De methode die hiervoor gebruikt wordt is de VleerMUS-methode van de Zoogdiervereniging. Er zijn 14 fiets transecten uitgerold door de gemeente, deze routes zijn ook zichtbaar op de kaart. De routes worden elk drie keer gefietst tussen 15 juli en 15 september. Tijdens het fietsen worden de ultrasone vleermuisgeluiden opgenomen met een Batlogger. Na het analyseren van deze geluiden wordt duidelijk waar op de route welke soort is waargenomen. De resultaten van de monitoring worden jaarlijks aangevuld op de kaart.

Parktransecten

Zomer 2019 zijn in 19 stadsparken looproutes geïnventariseerd. Dit vleermuisonderzoek is onderdeel van een onderzoek naar festivals in stadsparken. Alle routes zijn twee keer gelopen. Tijdens het lopen zijn de ultrasone vleermuisgeluiden opgenomen met een Batlogger.

Batlogger locaties

Op deze locaties zijn een aantal nachten Batloggers geplaatst. De meeste locaties zijn in binnentuinen of balkons. Per locatie is er informatie over het aantal geluidsopnames van waargenomen soorten, het aantal nachten dat er is waargenomen, de laatste waarneemnacht, het aantal minuten na zonsondergang dat de eerste vleermuis verschijnt, het aantal minuten voor zonsondergang dat de laatste vleermuis verdwijnt en het maximale aantal minuten per uur dat er een opname is. Het laatste cijfer geeft een indruk van de `drukte`.

Verblijfplaatsen

Vleermuizen hebben verschillende verblijfplaatsen: winter-, zomer-, balts-, paar-, en kraamverblijfplaatsen. Op de kaart staan de bij ons bekende verblijfplaatsen vanaf 2010. De kaart is echter nog lang niet compleet. De enige grotere verblijfplaatsen van dwergvleermuizen die wij kennen zijn de flats bij Leksmond en de Wolkenkrabber bij het Victorieplein. Baltsterritoria van gewone dwergvleermuizen zijn er zo veel, die hebben we weggelaten. Bron: eigen waarnemingen, uit toetsen en van andere onderzoekers, o.a. Floor van der Vliet.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Uma Ho-Sam-Sooi
U.Ho.Sam.Sooi@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...