Stadsparken, plantsoenen en recreatief groen

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

In Amsterdam is het parkbezoek de laatste jaren explosief gestegen. Niet alleen bezoeken meer Amsterdammers de parken, ze doen dat ook veel vaker. Bovendien is het activiteitenpatroon veranderd: naast de traditionele activiteiten als wandelen, fietsen en van de natuur genieten, zijn daar veel en verschillende activiteiten bijgekomen als sporten, joggen, picknicken, lezen, werken, horecabezoek en het bijwonen van culturele evenementen. Het park is een wezenlijk onderdeel van het stedelijk leven van alledag geworden. Zo wezenlijk dat de helft van de nieuwe bewoners aangeeft dat de aanwezigheid van een stadspark met deze gevarieerde mogelijkheden een belangrijke reden is geweest zich op een bepaalde plek te vestigen. Dat geldt overigens ook voor bijna de helft van de startende ondernemingen in Amsterdam. ‘Succesvolle’ parken zijn een niet te veronachtzamen vestigingsmotief geworden. Deze feitelijkheden zijn gebaseerd op de twee Grote Groenonderzoeken uit 1996 en 2008. Op de eerste mooie lente dag in april 2011 was het Vondelpark overvol. Zo vol dat de ME er aan te pas moest komen om het Vondelpark na een grote vechtpartij te ontruimen. Dit terwijl het nabijgelegen Rembrandtpark op dat moment zo goed als leeg was. Hoe kunnen we deze excessen voorkomen? Parken als het Rembrandtpark en het Flevopark staan op het punt om herontdekt te worden. Hoe stimuleren we die ontwikkeling en wat is daarvoor nodig? Om antwoord te krijgen op deze vragen is het belangrijk om alle gegevens van de Amsterdamse parken op orde te hebben. De

Atlas Stadsparken Amsterdam >

geeft een overzicht van een aantal ruimtelijke elementen, de bereikbaarheid, de ontsluiting, de voorzieningen en gegevens uit het Grote Groen Onderzoek m.b.t. het gebruik. Het is in die zin een aanvulling op het Grote Groen Onderzoek. Juist de combinatie van alle gegevens tezamen met de beleving van de gebruikers geeft inzicht in het functioneren en het succes van een park. Deze Atlas laat de diversiteit van de parken in de stad zien. Elk park heeft z’n eigen context zowel ruimtelijk als sociaal-economisch. De beleving van de gebruikers is per doelgroep verschillend en kan per jaar veranderen door nieuwe trends in het gebruik van parken. Het doel van de Atlas is om professionals inzicht te geven in de beschikbare gegevens van parken. Nieuwe ontwikkelingen en aanvullingen over de Amsterdamse parken zijn welkom en kunnen worden opgenomen in de Atlas. Daarvoor kunt u contact opnemen met de bronhouder.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Geertje Wijten
g.wijten@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...