Labels
Toelichting
Amsterdam treft momenteel voorbereidingen om de snorfiets in 2018 naar de rijbaan te kunnen verplaatsen met helmplicht, net als de bromfiets. Landelijke regelgeving zal dit naar verwachting in de tweede helft van 2017 mogelijk maken.
Deze kaart geeft een beeld van de beoogde situatie op de fietspaden binnen het projectgebied na inwerkingtreding van de maatregel.
 
Groen zijn de fietspaden die in aanmerking komen om snorfietsvrij gemaakt te worden.
 
Zwart zijn de fietspaden langs de belangrijkste verkeersaders waar verplaatsing naar de rijbaan nog
niet wenselijk is. Op deze wegen blijft de snorfiets vooralsnog op het fietspad.
 
Rood zijn de (brom)fietspaden, hier blijft de snorfiets op het (brom)fietspad.
 
Snorfietsers zullen in de nieuwe situatie dezelfde routes als bromfietsers volgen, behalve op de uitgezonderde verkeersaders (zwart op de kaart). 
We gaan met hen in gesprek om te peilen of er behoefte is aan hulpmiddelen die alternatieve routes in beeld kunnen brengen.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Verkeer en Openbare Ruimte
snorfietsnaarderijbaan@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....