Legend

Opacityslider
Timeanimation

 
Open Maps DataData en informatie

Amsterdam Rainproof

Het oplossen van knelpunten is urgent om overlast en schade bij extreme neerslag te voorkomen. Waternet werkt er hard aan om het rioolstelsel, dat nu gemiddeld 20 mm neerslag per uur kan verwerken, op orde te houden. De stad streeft er verder naar om in 2050 buien van 60 mm per uur te kunnen verwerken zonder schade. Het vergroten van de rioolcapaciteit kost echter veel geld en zou de stad in een bouwput veranderen. Het lukt dus alleen om al dat regenwater te verwerken als iedereen (gemeente, Waternet, bedrijven, burgers) hieraan bijdraagt. Minstens zo belangrijk zijn daarom de bovengrondse maatregelen om de sponswerking van de stad vergroten. En dat biedt kansen, want Rainproof inrichten betekent een groenere, leefbaardere en robuustere stad. Dit is een verantwoordelijkheid van alle (publieke en private) eigenaren, bewoners en mensen die werken aan de stad. Waternet en de Gemeente Amsterdam werken daarom samen om deze knelpunten op te lossen. Ook u kunt wat doen! Samen maken we de stad Rainproof. Elke druppel telt! Vragen? Neem contact op via info@rainproof.nl of met uw contactpersoon bij Waternet. Voor meer informatie over de effecten van klimaatverandering voor Amsterdam, bekijk de KNMI studie of de Klimaatatlas van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

3Di-modelanalyse

De knelpunten zijn opgesteld op basis van het 3Di-model, aanvullende GIS-analyses en expertbeoordeling. 3Di is een interactief en integraal hydrodynamisch modelinstrumentarium voor waterberekeningen. Met dit model is bekeken waar Amsterdam kwetsbaar is bij een fictieve bui van 60 mm per uur die 2 uur aanhoudt. De stad is aan de hand van de verschillende hydrologische processen in 4 kaartlagen opgedeeld. Dat zijn een hoogtekaart (AHN2), een weerstandskaart en een infiltratiekaart met daaraan gekoppeld het rioleringsmodel. Het geeft een beeld van hoe het water wordt afgevoerd en waar dit op het maaiveld achterblijft. Het is daarmee een simulatie van water op straat. Uit de berekening wordt duidelijk dat een extreme bui zowel op particulier als op openbaar terrein voor overlast kan zorgen en mogelijk tot schade kan leiden.

Disclaimer

De gepresenteerde resultaten op deze kaart geven een indicatie van de te verwachten overlastlocaties bij hevige neerslag. In de modellering is zowel de stroming van regenwater over het maaiveld als de afvoer via de riolering opgenomen. Interactie met het oppervlaktewater en grondwater zijn in deze berekening niet meegenomen. Er is aangenomen dat alle daken zijn aangesloten op het rioolstelsel en alle binnentuinen in afgesloten woonblokken niet. Lokaal kan dit afwijken. Op basis van luchtfoto’s is er een inschatting gemaakt van de mate van verharding. De gehanteerde maaiveldhoogte is gebaseerd op de hoogtekaart AHN2 uit 2010. Wijzigingen in hoogtes van na die tijd zijn hier niet in verwerkt. Gezien bovenstaande is het mogelijk dat de gepresenteerde wateroverlast in de praktijk niet altijd (in die mate) wordt herkend. Aan de absolute waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoudelijk contactpersoon

Amsterdam Rainproof
info@rainproof.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt gemeten.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....