Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
Broedvogels in Amsterdamse parken
De broedvogels zijn in een aantal parken in Amsterdam geïnventariseerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk gebruikelijke methodiek zoals  beschreven in de `Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek`. In totaal zijn in de periode april t/m juni zes bezoeken uitgevoerd. De bezoeken vonden plaats vanaf een half uur voor zonsopgang. Op de kaart zijn per 100x100 metervak de aangetroffen soorten weergegeven. Tussen haakjes staat het aantal territoria van de soort in dat vak.
Het bijbehorende rapport vindt u hier: Broedvogelrapport Amsterdamse Parken 2019.

Contact
Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Geert Timmermans
g.timmermans@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.
 
Even geduld ... Wait a moment