Labels
Toelichting
Om de veiligheid te vergroten en de overlast in de openbare ruimte te bestrijden kan de gemeente een aantal maatregelen nemen, waaronder het inzetten van cameratoezicht. De gebieden waar nu cameratoezicht wordt ingezet zijn in bijgaande kaarten weergegeven. 

Cameratoezicht heeft in Amsterdam een groot draagvlak onder burgers en ondernemers. Slachtoffers van overvallen en inbraken vragen om cameratoezicht en voelen zich daardoor veel veiliger. 
Cameratoezicht is maatwerk. Niet alleen vergt de inzet een scherp oog voor de ernst van de problematiek(proportionaliteit) en in hoeverre het gewenste resultaat met andere instrumenten bereikt kan worden(subsidiariteit), ook de privacy en de inzet van financiële middelen vragen scherpe keuzes. Er vindt een zorgvuldige afweging plaats of de inzet van cameratoezicht in een gebied noodzakelijk is. De burgemeester besluit om voor een bepaalde tijd cameratoezicht in te zetten in een gebied. 

De camera’s geven politie en handhaving ‘extra ogen’ in de stad. De observanten van de gemeenten letten in de cameratoezicht centrale op afwijkend gedrag in de openbare ruimte. Als dat wordt waargenomen wordt politie of handhaving gewaarschuwd. 
Meer specifiek heeft cameratoezicht de volgende functies:
1.     het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en handhavers door het signaleren van situaties waar hun optreden gewenst is (proactie);
2.     het voorkomen van openbare-ordeproblemen en strafbare feiten in een gebied (preventie);
3.     het verhogen van het veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. 
De met dit doel gemaakte camerabeelden worden in toenemende mate voor opsporing gebruikt.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Bestuur en Organisatie
Daan Meeuwis
d.meeuwis@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....