Atlas Ordekaarten - Stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit

Stories

 

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

De waarderingskaarten voor de Amsterdamse Binnenstad, de 19de eeuwse Ring, de Gordel `20-`40 en de AUP-gebieden geven inzage in de stedenbouwkundige en architectonische waardering van alle panden uit de periode 1850-1965. Aan ieder pand is een orde toegekend, opklimmend van de laagste Basisorde naar de hoogste Orde 1. In de Binnenstad ontbreekt de basisorde in deze systematiek. Vaak heeft bebouwing met een orde 1 - waardering de status van rijks- of gemeentelijk monument. De criteria die voor de verschillende ordewaarderingen zijn opgesteld vormen de basis voor welstandbeoordeling. Meer informatie

Binnenstad, 19de eeuwse Ring en Gordel `20-`40

De waarderingskaart voor de binnenstad is opgesteld in het kader van het beschermd stadsgezicht Centrum en heeft betrekking op de panden die voor 1970 tot stand kwamen. De toegekende ordewaarderingen zijn ook opgenomen in de bijlage die behoren bij de bestemmingsplannen en vormen het uitgangspunt voor bouwactiviteiten. De bebouwing van de 19de eeuwse Ring en de Gordel `20-`40 bestaat voornamelijk uit een verkaveling van gesloten bouwblokken. In de 19de eeuwse Ring zijn de ordewaarderingen afhankelijk van het ontwerp van één of een serie panden die als één geheel zijn ontworpen. In de Gordel `20-`40 betreft de waardering delen van woningbouwblokken of van een woningbouwblok als geheel.

AUP gebieden

Bos en Lommer, Nieuw West, Zuideramstel, Buitenveldert, een deel van de Watergraafsmeer en Amsterdam Noord kwamen tot stand op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1934. De open verkaveling van de woonbebouwing vraagt om een andere waarderingsmethodiek. De waardering van de bebouwing gebeurde aan de hand van vier criteria: A – Typologie, B - Architectuur, C - Verkaveling, D - Relatie met het tuinstedelijk karakter. Elk van deze criteria kon 2 – 5 punten krijgen. Het puntentotaal van de aan de bebouwing toegekende waardering leidde tot de uiteindelijke ordewaardering. Bij het klikken op de bebouwing in de AUP gebieden verschijnen gegevens over bouwjaar, architect, functie en typologie. De kaarten zijn nog in ontwikkeling. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor vragen of opmerkingen over deze kaart kunt u terecht bij de bronhouder. De ordekaarten zijn ook afzonderlijk te bekijken: https://maps.amsterdam.nl/ordekaart_centrum/ https://maps.amsterdam.nl/ordekaart_ring/ https://maps.amsterdam.nl/ordekaart_gordel/ https://maps.amsterdam.nl/ordekaart_aup/

Contact


Gemeente Amsterdam - Monumenten en Archeologie
Anette van Dijk (Monumenten en Archeologie) en Elles van den Hoek (Welstand)
anette.van.dijk@amsterdam.nl en e.van.den.hoek@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...