Labels
Toelichting
De waarderingskaarten voor de Amsterdamse Binnenstad, de 19de eeuwse Ring, de Gordel `20-`40 en de AUP-gebieden geven inzage in de stedenbouwkundige en architectonische waardering van alle panden uit de periode 1850-1965. Aan ieder pand is een orde toegekend, opklimmend van de laagste Basisorde naar de hoogste Orde 1. In de Binnenstad ontbreekt de basisorde in deze systematiek. Vaak heeft bebouwing met een orde 1 - waardering de status van rijks- of gemeentelijk monument. De criteria die voor de verschillende ordewaarderingen zijn opgesteld vormen de basis voor welstandbeoordeling. Meer informatie^http://www.crk.amsterdam.nl/welstandsnota/criteria-erfgoed/

Binnenstad, 19de eeuwse Ring en Gordel `20-`40
De waarderingskaart voor de binnenstad is opgesteld in het kader van het beschermd stadsgezicht Centrum en heeft betrekking op de panden die voor 1970 tot stand kwamen. De toegekende ordewaarderingen zijn ook opgenomen in de bijlage die behoren bij de bestemmingsplannen en vormen het uitgangspunt voor bouwactiviteiten. 
De bebouwing van de 19de eeuwse Ring en de Gordel `20-`40 bestaat voornamelijk uit een verkaveling van gesloten bouwblokken. In de 19de eeuwse Ring zijn de ordewaarderingen afhankelijk van het ontwerp van één of een serie panden die als één geheel zijn ontworpen. In de Gordel `20-`40 betreft de waardering delen van woningbouwblokken of van een woningbouwblok als geheel. 

AUP gebieden
Bos en Lommer, Nieuw West, Zuideramstel, Buitenveldert, een deel van de Watergraafsmeer en Amsterdam Noord  kwamen tot stand op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1934. De open verkaveling van de woonbebouwing vraagt om een andere waarderingsmethodiek. De waardering van de bebouwing gebeurde aan de hand van vier criteria: A – Typologie, B - Architectuur, C - Verkaveling, D - Relatie met het tuinstedelijk karakter. Elk van deze criteria kon 2 – 5 punten krijgen. Het puntentotaal van de aan de bebouwing toegekende waardering leidde tot de uiteindelijke ordewaardering. Bij het klikken op de bebouwing in de AUP gebieden verschijnen gegevens over bouwjaar, architect, functie en typologie. 

De kaarten zijn nog in ontwikkeling. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor vragen of opmerkingen over deze kaart kunt u terecht bij de bronhouder.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Monumenten en Archeologie
Anette van Dijk (Monumenten en Archeologie) en Elles van den Hoek (Welstand)
anette.van.dijk@amsterdam.nl en e.van.den.hoek@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....