Deze kaart is (tijdelijk) buiten gebruik. De status (rijks- of gemeentelijk monument) van een pand kunt u opvragen door een e-mail met het adres van het pand te sturen naar monumentenregister@amsterdam.nl.