Klimaatadaptatie

Stories

 

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Volgens de KNMI`14-klimaatscenario`s moeten we in de toekomst rekening houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers in Nederland. Door de opwarming van de aarde worden buien steeds heftiger en komen ze vaker voor. De riolen in de stad krijgen hierdoor veel meer water te verwerken dan voorheen. Daarnaast zijn de laaggelegen gebieden in Amsterdam het meest kwetsbaar voor eventuele overstromingen vanuit onder andere de Noordzee (IJmuiden) en de rivier de Lek. Ook neemt de kans op extreme hitte en langdurige droogte toe. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 klimaatstresstesten hebben uitgevoerd op de thema`s hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen en dat deze voor iedereen toegankelijk zijn. Met behulp van stresstesten zijn de kwetsbaarheden voor deze thema`s in Amsterdam in kaart gebracht. De uitkomsten van deze stresstesten worden gebruikt bij het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie voor Amsterdam. In deze atlas vindt u per thema (hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen) een kaart van onze stad. De kaarten zijn constant in ontwikkeling en worden aangepast zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Wilt u een vraag stellen of een idee delen? Dan kunt u mailen naar onderstaand mailadres. De hittestresskaart bestaat uit duizenden tiles/afbeeldingen en is derhalve niet als geodataset beschikbaar op Maps Data.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau
klimaatadaptatie@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...