Geluidskaart 2021

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Op de Geluidskaart Amsterdam is de (berekende) geluidbelasting weergegeven voor de belangrijkste verkeersbronnen in de stad. De geluidsbelasting (in decibellen oftewel dB) is voor twee situaties weergegeven:
  • de gemiddelde geluidsbelasting over het etmaal, uitgedrukt in de Europese geluidsmaat Lden (Lday-evening-night).
  • de gemiddelde geluidsbelasting in de nachtperiode (van 23 uur tot 7 uur), uitgedrukt in de Europese geluidsmaat Lnight. Nachtelijk lawaai in onze woonomgeving kan de slaap verstoren.
Alleen voor industrielawaai wordt nog een Nederlandse geluidsmaat - de etmaalwaarde - gebruikt, die weergegeven wordt in dB(A). Onderstaand worden de verschillende begrippen nader verklaard. U kunt in het invoerveld rechtsboven de geluidskaarten ook een adres invoeren om bijvoorbeeld de situatie voor uw eigen woonomgeving weer te geven.

Beschrijving van de opgenomen kaarten

Wegverkeer Bij de berekeningen voor wegverkeer is uitgegaan van de verkeersintensiteiten op de wegen zoals die door de afdeling Verkeer en Openbare ruime (VOR) zijn geregistreerd. Per weg is daarbij aangegeven hoeveel motoren, personenauto’s, bussen, middelzware en zware vrachtauto’s gemiddeld per uur gedurende de dag- avond- en nachtperiode passeren. Aan de hand van het soort wegdekverharding (asfalt, klinkers), de wettelijk toegestane rijsnelheid en de eventuele aanwezigheid van geluidsschermen is de geluidbelasting in de omgeving van de weg berekend. Wegverkeerslawaai omvat het totale geluid van motoren, auto’s, bussen, vrachtwagens én trams. Railverkeer en luchtvaartlawaai Voor railverkeer- en luchtvaartlawaai zijn de gegevens beschikbaar gesteld door de bronbeheerders, te weten ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Industrielawaai Voor industrielawaai zijn de geluidniveaus ook weergegeven vanaf 55 dB (Lden) en vanaf 50 dB (Lnight). Ook is de grens van de gezoneerde industrieterreinen aangegeven alsmede de terreinafbakening van de 55 dB-inrichtingen.

Verklaring van begrippen

dB of dB(A) Met deze afkorting wordt `decibel` bedoeld. Het is de eenheid waarmee de sterkte van het geluid wordt uitgedrukt. In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen dB en dB(A). Met dB worden de decibels bedoeld die zijn uitgedrukt in de Europese geluidsmaat Lden terwijl met dB(A) de decibels worden uitgedrukt als etmaalwaarde. Lden Lden is een manier om de jaargemiddelde geluidsbelasting uit te drukken. Deze dosismaat wordt gebruikt voor omgevingslawaai. Sinds 2004 zijn alle Europese landen verplicht om de Lden te gebruiken. Voor Lden wordt het etmaal verdeeld in een:
  • Dagperiode van 07.00 - 19.00 uur
  • Avondperiode van 19.00 - 23.00 uur
  • Nachtperiode van 23.00 - 07.00 uur.
Bij het geluid in de avond en de nachtperiode wordt 5 resp. 10 dB opgeteld omdat geluid in deze perioden hinderlijker is dan overdag. Tenslotte worden deze waarden `logaritmisch` gemiddeld. Het resultaat wordt Lden genoemd. Het wordt gebruikt om de hinder in beeld te brengen. Lnight Met Lnight wordt de geluidsbelasting gedurende de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) bedoeld. Hiermee wordt de mate van slaapverstoring in beeld gebracht. Etmaalwaarde Ook de etmaalwaarde is een manier om de geluidsbelasting uit te drukken. Het is echter geen jaargemiddelde maar de hoogste waarde van de volgende drie:
  • de geluidsbelasting gedurende de dagperiode (07.00 - 19.00 uur)
  • de geluidsbelasting gedurende de avondperiode (19.00 - 23.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 5 dB(A)
  • De geluidsbelasting gedurende de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 10 dB(A).
In de Nederlandse wetgeving en ook in de geluidskaarten wordt alleen nog voor industrielawaai de etmaalwaarde voorgeschreven. Voor alle andere bronnen wordt uitgegaan van de Europese geluidsmaat (de Lden).

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Carlo Schoonebeek
c.schoonebeek@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...