Legend

Opacityslider
Timeanimation

 
Open Maps DataData en informatie
English version below

Op de Functiekaart staan alle niet-woonfuncties in Amsterdam. In elke straat wordt bij elk BAG-adres gekeken welke niet-woonfunctie daar aanwezig is: kantoren en bedrijven, detailhandel en horeca, maatschappelijke en vrijetijdsfuncties, parkeren en openbaar vervoer. De functies zijn ingedeeld volgens het Classificatie-overzicht Functiekaart.

De adrespunten worden op kantoor aan vlakjes gekoppeld. Eventueel worden nieuwe vlakjes getekend. Gehele gebouwen worden overgenomen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en eventuele functionele eenheden binnen die gebouwen wordt apart ingetekend. Regelmatig zijn er meerdere adressen met dezelfde functie in 1 gebouw. Die adressen worden samengevoegd per kaartvlakje en de som van de gebruiksoppervlakte van alle adressen wordt toegekend aan het vlakje.

De afdeling Ruimte en Duurzaamheid gebruikt de Functiekaart bij het maken van (globale) ruimtelijke analyses met behulp van een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Deze analyses worden toegepast bij het uitvoeren van planologische onderzoeken en het maken van stedenbouwkundige ontwerpen. De Functiekaart is niet bedoeld en ongeschikt voor (gedetailleerde) handhavingsdoeleinden.

De waarneming in het veld heeft zich beperkt tot de buitenkant van het gebouw. Er zijn geen vragen gesteld aan de gebruikers van het gebouw. Daardoor is niet in alle gevallen bekend wat de exacte functie is. 

We stellen het op prijs als u veranderingen in uw buurt doorgeeft aan onderstaande bronhouder. Tussentijds kunnen we dan wijzigingen in de Functiekaart doorvoeren.

-----


On the Function Map are all non-residential functions in Amsterdam. On every street we look at each address which non-residential function is present there: offices and businesses, retail, bar, social and leisure functions, parking and public transport. The functions are classified according to the Classifications overview Function Map. 

The department of City Planning and Sustainability uses the Function Map for making (global) spatial analyses using a Geographic Information System (GIS). These analyses will be used in the practice of planning studies and making urban designs. The Function Map is not intended and suitable for (detailed) maintenance/enforcement purposes.

The observation in the field has limited itself to the outside of the building. There are no questions to the users of the building. As a result it is not always sure what the exact function is.
Entire buildings are taken from the Large Scale Base Map of Amsterdam and possible functional units within those buildings are digitally drawn.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt gemeten.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....