Legend

Opacityslider
Timeanimation

 
Open Maps DataData en informatie
De Functiekaart is gebaseerd op de functies (gebruiksdoel en WOZ-gebruik) en de gebruiksoppervlaktes in de dataset van de BAG-verblijfsobjecten (november 2019).
De Functiekaart laat alleen de niet-woonfuncties zien. De Functiemix geeft de combinatie met de woonfuncties weer.

Het WOZ-gebruik, afkomstig van de Dienst Belasting, is het feitelijk gebruik van het verblijfsobject en kan afwijken van het  gebruiksdoel. Het WOZ-gebruik is daarom in eerste instantie bepalend voor de functie in deze functiekaart. Soms ontbreekt het WOZ-gebruik of geeft het gebruiksdoel meer informatie over de functie dan het WOZ-gebruik. In die gevallen bepaalt het gebruiksdoel de functie in deze Functiekaart.
De functies zijn vervolgens gecategoriseerd in hoofdfuncties, die zijn ingekleurd op de kaart.  

Elk verblijfsobject heeft een adres-coördinaat. Deze puntjes zijn als hegaxonen weergegeven op de kaart, waarbij de grootte afhankelijk is van de gebruiksoppervlakte. Adrespunten met dezelfde functie die binnen 5 meter van elkaar liggen, zijn samengevoegd en de gebruiksoppervlakte is gesommeerd.

Tergumeldingen zijn welkom
Terugmelden over basisgegevens, in geval van twijfel of vermoeden van een onjuistheid of onvolledigheid, is heel waardevol en is de kern van het zelfreinigend vermogen van een basisregistratie. Het werken aan de oplossing gaat daarbij hand in hand met het informeren over de voortgang.
De stelselbeheerder neemt via één Terugmeldpunt alle terugmeldingen in ontvangst, doet een eerste beoordeling en zet daarna de terugmelding door naar de bronhouder van de betreffende basisregistratie. Gedurende het proces wordt de afnemer geïnformeerd over de ontvangst, eerste beoordeling en afhandeling van de terugmelding.
Terugmeldingen kunnen worden gedaan aan het Terugmeldpunt van Basisinformatie, door een e-mail te sturen naar terugmelding.basisinformatie@amsterdam.nl

Uitgezonderde functies
Woonzorg-complexen zoals verzorgings-, verpleeg- en opvanghuizen zijn aangemerkt als woonfunctie en niet als voorziening en staan daarom niet op deze Functiekaart van niet-woonfuncties. 
Adressen met parkeer- en transportfuncties (b.v. garages en metrostation-ingangen, vaak ondergrondse gebouwen voor opslag van auto`s of doorstroming van mensen) zijn lastig als wonen, werken of voorziening te kwalificeren en zijn daarom geheel achterwege gelaten.
Overige gebruiksfuncties, nutsvoorzieningen en opslag en distributie kleiner dan 100 m2 zijn vaak onbemensd en daarom ook niet meegenomen als functie.

Ontwikkeld door

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt gemeten.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....