Labels
Toelichting
Op de kaart ziet u de locaties waar we dit jaar en afgelopen jaren rupsnesten van de eikenprocessierups vinden of gevonden hebben. Overlast is te verwachten vanaf begin juni. Met de kaart is zichtbaar op welke plekken ook dit jaar rupsnesten te verwachten zijn.
De rupsen leven in bolle spinselnestjes. Deze zijn gebonden aan eikenbomen en vaak maar moeilijk vindbaar hoger in de boom maar soms zijn ze groter en met rupsen te zien op de stammen van de eiken.
De meeste nesten zijn snel na vondst verwijderd, echter een klein deel van de nesten van het huidige jaar kunnen er nog hangen. U kunt hiermee ook kijken of er op de plek waar u woont, werkt of recreëert, veel eiken staan en of u nesten ziet hangen aan de eiken. Dit kan ons helpen in het nog beter signaleren en vervolgens effectief verwijderen van de rupsnesten.

Heeft u een rupsnest gezien?
En weet u zeker dat het een eikenprocesierupsnest is en niet de rupsen van de spinselmot zijn? 
Geef dan de locatie van het nest door aan de GGD via:
eikenprocessierups@ggd.amsterdam.nl of via 020-5555405
Meer informatie vindt u op www.ggd.amsterdam.nl/eikenprocessierups

Inhoudelijk contactpersoon

GGD Amsterdam
Jan Buijs
eikenprocessierups@ggd.amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....