Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
Deze kaart toont op welke plekken in de stad nesten van de eikenprocessierups zijn aangetroffen. Deze kaart wordt iedere vrijdag geactualiseerd. 
De urgentie wordt bepaald aan de hand van de grootte van het nest, het aantal nesten per boom en het aantal aangetaste bomen:
 
Urgent
Formaat nest: Tennisbalformaat (< 10 cm) of voetbalformaat (> 10 cm)
Aantal nesten:> 5 tennisbalformaat of ≥ 1 voetbalformaat
Aantal aangetaste bomen per 10 bomen:>5  tennisbalformaat of ≥ 1 voetbalformaat
 
Standaard
Formaat nest: Tennisbalformaat
Aantal nesten: 2 t/m 5
Aantal aangetaste bomen per 10 bomen: 2 t/m 5
Maximaal: 2 t/m 5 nesten per individuele boom zonder nest in omliggende bomen.
 
Laag
Formaat nest: Tennisbalformaat
Aantal nesten: 1
Aantal aangetaste bomen per 10 bomen: 1
Maximaal: 1 tennisbal per individuele boom
 
Geen
Wel nesten geregistreerd, maar worden door een andere beheerder dan gemeente Amsterdam verwijderd.
 
Bestreden
Nesten zijn verwijderd
 
Op de kaart ziet u tevens in blauwpaarse kleur de risicozones op basis van de locaties van de rupsnesten in het voorgaande jaar. In die risicozones zijn ook dit jaar rupsnesten te verwachten. De overlast van de eikenprocessierups is te verwachten vanaf begin juni tot in september. De aangetroffen rupsnesten zullen in deze periode wekelijks worden toegevoegd aan deze kaart, ingekleurd op prioriteit. Als een nest is verwijderd, dan wordt dat ook aangegeven. Naarmate het overlastseizoen vordert, zullen steeds meer aangetroffen en verwijderde nesten zichtbaar zijn. Aan het begin van het seizoen zijn nog niet alle eikenbomen gecontroleerd. De paarse risicozones geven dan inzicht in de mogelijkheid op aanwezige rupsen.
Deze kaart is een momentopname. De werkelijke situatie verandert dagelijks.  

De haren van de rupsen kunnen gezondheidsklachten opleveren. De rupsen leven in bolle spinselnestjes. Deze zijn gebonden aan eikenbomen en vaak maar moeilijk vindbaar hoger in de boom, maar soms zijn ze groter en met rupsen te zien op de stammen van de eiken.

U kunt aan een boom zien of een rupsennest bekend is bij de gemeente. In dat geval is er een stuk rood-wit lint aan gehangen. Heeft u een rupsnest gezien in een boom zonder lint?
En weet u zeker dat het een eikenprocesierupsnest is en niet de rupsen van de spinselmot zijn? 
Geef dan de locatie van het nest door aan de gemeente via 14020 of via meldingen.amsterdam.nl.
Meer informatie vindt u op www.ggd.amsterdam.nl/eikenprocessierups

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Verkeer en Openbare Ruimte
Jaike Bijleveld
eikenprocessierups@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Over de functies bij adresgegevens

In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de functie volgens de dienst Belastingen voor de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en het Feitelijk gebruik.

Open Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.