Labels
Toelichting
Groeiplaatsen bij gebouwen
Voordat een groeiplaats van Japanse duizendknoop schade aanricht moet deze vaak al jaren oud en groot zijn. Ook moet de plek waar de planten groeien nadelig zijn voor de plant, bijvoorbeeld omdat er veel verharding is en de plant er maar weinig voedsel en water kan vinden. Pas dan is de plant geneigd om ver en diep in de grond uit te breiden naar plaatsen waar hij schade aanbrengt.
Het is dus niet zo dat, wanneer er een kleine groeiplaats op 5 of 10 meter van een gebouw staat, er direct schade te verwachten is aan het gebouw. en er direct gehandeld moet worden. Zeker niet wanneer de plant hier in de volle grond staat. 
Groeit de Japanse duizendknoop direct tegen een gebouw aan? Dan is het wel verstandig om actie te ondernemen. De wortels groeien dan langs de fundering naar beneden en zullen via kiertjes het gebouw in gaan groeien. Op onze website over de Japanse duizendknoop leest u wat u kunt doen.

Algemeen
De Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) is rond 1830 door Von Siebold (1796-1866) in Nederland geïntroduceerd. Pas na 1950 is de plant zich op grote schaal gaan verspreiden. De plant staat op de Zwarte Lijst; de lijst met invasieve exotische soorten. Groeiplaatsen in Amsterdam bevinden zich vooral rond volkstuinen (waar tuinafval is gestort), particuliere tuinen, in parken, langs wegen, spoorwegen en waterwegen. 

Problemen
De Japanse duizendknoop is een woekerende plant. Via zijn wortelstokken verspreidt hij zich snel. De wortels zijn sterk en kunnen verharding en walkanten omhoog drukken. Alle andere begroeiing wordt weggeconcurreerd door de duizendknoop. Er groeien geen andere planten onder de bladeren. 
Bij het maaien kunnen wortelstokken worden meegenomen en verder worden verspreid. Bestrijding is erg lastig; uit kleine delen van de wortelstokken kan de plant weer verder uitgroeien. 

Soorten
In Amsterdam komen drie exotische duizendknoopsoorten voor, de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), de Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en de Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica). De Boheemse duizendknoop is een hybride tussen de Japanse en de Sachalinse.

Inventarisatie
In 2016 zijn de groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop in kaart gebracht door Lars Betjes een student toegepaste biologie van de Aeres Hogeschool in Almere. Zijn inventarisatie was gericht op de grotere groengebieden in Amsterdam en was niet volledig. De inventarisatie is in 2017 voortgezet In 2018 worden de groeiplaatsen verder geïnventariseerd.  Deze kaart zal pas na deze inventarisatie weer worden bijgewerkt. 

Beleid Gemeente
De gemeente Amsterdam onderkent de risico's van de Japanse duizendknoop. De interactieve site maps.amsterdam.nl/duizendknoop is opgezet om enerzijds overzicht te geven waar de plant te vinden is en anderzijds kunnen er per email nieuwe vindplaatsen worden doorgegeven. 
Daarnaast is er  zowel intern als extern overleg hoe de plant het best en met welke methode kan worden bestreden. Met gemeentelijke beheerders, natuurverenigingen, volkstuinen etc. wordt overlegd hoe voorkomen kan worden dat groeiplaatsen zich uitbreiden. Met onder andere  de Universiteit Wageningen, Rijkswaterstaat en ProRail wordt onderzocht welke bestrijding van deze invasieve exoot het beste kan plaatsvinden. Ook bekijken we hoe de bestrijding in bijvoorbeeld Groot-Brittannië is georganiseerd. 

Japanse duizendknoop in de tuin?
Bewoners die Japanse duizendknoop in de tuin hebben wordt geadviseerd om deze voortdurend te snoeien. Zo wordt voorkomen dat de plant zich verder uitbreidt. Omdat de wortels veel groeikracht hebben zal hij echter blijven terugkomen.
Het snoeiafval moet met het restafval worden meegegeven. Snoeiafval mag niet met het groenafval meegegeven worden of worden gecomposteerd! Dit omdat al een klein stukje van de plant zich verder kan verspreiden. 
Als u bang bent voor schade aan gebouwen of bestrating wordt geadviseerd om een hovenier in te schakelen.

Meer informatie 
 
Over invasieve exoten »^http://www.invasieve-exoten.nl/index.html

Over de Japanse duizendknoop »^http://www.invasieve-exoten.nl/fs%20japanse%20duizendknoop%20(1).doc

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Auke Brouwer
duizendknoop@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....