Labels
Toelichting
Op deze kaart zijn de buurtstraatquotes 2017 in Amsterdam aangegeven. De buurtstraatquote 2017 wordt tot 2020 gebruikt bij overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht.

Wat is de buurtstraatquote?
De buurtstraatquote (BSQ) is het percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde (WOZ-waarde) bestaat uit de waarde van de grond (het andere deel is de waarde van de stenen, de opstalwaarde).

Waarom zijn er verschillen in hoogtes?
De waarde van grond is sterk afhankelijk van de locatie. Op een aantrekkelijke locatie is het aandeel van de grond in de marktwaarde hoger dan op een minder aantrekkelijke locatie. De buurtstraatquote is dan ook relatief hoger. Er zijn aparte buurtstraatquotes voor appartementen (meergezinswoningen) en voor eengezinswoningen. In lange straten kunnen meerdere buurtstraatquotes voorkomen. Deze straten zijn opgeknipt in buurtstraten en afhankelijk van de locatie en de type woningen kunnen verschillende buurtstraatquotes ontstaan.

Waarom zijn er ook buurtstraatquotes toegekend aan straten met eigen grond?
Met de buurtstraatquote kunnen we de grondwaarde berekenen. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben we hiervoor zowel woningen op eigen grond als woningen op erfpachtgrond gebruikt. Om onderscheid te maken tussen eigen grond en erfpacht, verminderen we in de berekening de grondwaarde met 10%.

Some details in English

This map shows the neighbourhood street quotes 2017 in Amsterdam. The neighbourhood street quote 2017 will be used till 2020 when a lessee decides to convert their perpetual ground lease into `eternal' ground lease (ground lease with fixed conditions). What is the neighbourhood street quote? The neighbourhood street quote (BSQ) is the percentage of the market value attributed to the land value. The remainder is the value of the `bricks`, the building value. Why are there different amounts? The land value is very dependent on the location. The land accounts for a higher percentage of the market value of a desirable location than a less desirable location. The neighbourhood street quote is therefore also relatively higher. There are separate neighbourhood street quotes for apartments and single-family homes. Long streets can have multiple neighbourhood street quotes. These streets are divided up into neighbourhood streets and several neighbourhood street quotes may arise depending on the location and the type of house. Why have neighbourhood street quotes also been assigned to streets with freehold properties? We can use the neighbourhood street quote to calculate the land value. To do that as accurately as possible, we have included homes on freehold land as well as on leasehold land in our calculations. To differentiate between freehold and leasehold land, we reduce the value by 10% in the calculation. For more information, see also Questions about perpetual ground lease^https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/vernieuwing/engelstalige/questions-about/

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Grond en Ontwikkeling
amsterdam.nl/erfpacht
http://www.amsterdam.nl/erfpacht

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....