Buurtstraatquote

Stories

 

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

In deze atlas zijn de buurtstraatquotes 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/22, 2023 en 2024 in Amsterdam aangegeven. De buurtstraatquote 2017 is gebruikt bij overstappen tot 2020 van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht.

Wat is de buurtstraatquote?

De buurtstraatquote (BSQ) is het percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde (WOZ-waarde) bestaat uit de waarde van de grond (het andere deel is de waarde van de stenen, de opstalwaarde).

Waarom zijn er verschillen in hoogtes?

De waarde van grond is sterk afhankelijk van de locatie. Op een aantrekkelijke locatie is het aandeel van de grond in de marktwaarde hoger dan op een minder aantrekkelijke locatie. De buurtstraatquote is dan ook relatief hoger. Er zijn aparte buurtstraatquotes voor appartementen (meergezinswoningen) en voor eengezinswoningen. In lange straten kunnen meerdere buurtstraatquotes voorkomen. Deze straten zijn opgeknipt in buurtstraten en afhankelijk van de locatie en de type woningen kunnen verschillende buurtstraatquotes ontstaan.

Waarom zijn er ook buurtstraatquotes toegekend aan straten met eigen grond?

Met de buurtstraatquote kunnen we de grondwaarde berekenen. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben we hiervoor zowel woningen op eigen grond als woningen op erfpachtgrond gebruikt. Om onderscheid te maken tussen eigen grond en erfpacht, verminderen we in de berekening de grondwaarde met 10%.

Contact


Gemeente Amsterdam - Grond en Ontwikkeling
https://www.amsterdam.nl/erfpacht

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...