Labels
Toelichting
Weet u welke bomen in uw straat staan?
Deze interactieve kaart geeft een beeld van ruim 270.000 bomen in Amsterdam die geregistreerd staan in het gemeentelijk beheersysteem.  
De legenda toont in kleuren de top 15 meest voorkomende soorten bomen. Ook de minder voorkomende en onbekende boomsoorten zijn weergegeven.
In de legenda van de kaart kunt u boomsoorten aan- of uitzetten en klikt u op een boom, dan krijgt u meer informatie over die boom.
Als u inzoomt, is de boomhoogte en ook de eventuele monumentstatus zichtbaar.
Als u uitzoomt, krijgt u juist een overzicht van de spreiding per soort over de stad. 

Er zijn nog meer bomen in Amsterdam
De kaart toont bomen die in beheer zijn bij de gemeente. Dat betekent dat niet elke boom in Amsterdam op de kaart staat. De bomen op begraafplaatsen, de volkstuincomplexen, grote groengebieden en rond sportvelden zijn niet allemaal in beheer van de gemeente en staan dus niet altijd op de kaart. Ook de circa 150.000 bomen in het Amsterdamse Bos zijn weliswaar van de gemeente Amsterdam, maar staan op grond van de gemeente Amstelveen en staan daarom nog maar deels op de kaart. Tot slot staan er nog tienduizenden bomen op terreinen van woningbouwcorporaties, ProRail, Rijkswaterstaat en in de duizenden particuliere tuinen. Geschat wordt dat er in totaal zeker één boom per inwoner is. Vergeleken met bijvoorbeeld Parijs met één boom op 22 inwoners is dat heel veel.

Onder voorbehoud
De monumentale beschermingsstatus en het wel of niet opnemen van bomen in de Hoofdbomenstructuur staan onder voorbehoud op de kaart. Dat wordt nog gecontroleerd en kan daarom nog wijzigen in komende periodieke updates.

Meer informatie 
www.amsterdam.nl/bomen

Bron: GISIB - Beheersysteem Openbare Ruimte, Gemeente Amsterdam, januari 2018.
Wetenschappelijke en Nederlandse soortnamen: Simen Brunia.
Functionaliteit en visualisatie: Klaas-Bindert de Haan, team Beeld en Data, Gemeente Amsterdam.

Open dataset Bomen
De Bomen-dataset is in 4 delen beschikbaar via Maps Data^https://maps.amsterdam.nl/open_geodata/.
De dataset `Bomen Amsterdam` is gemaakt en bedoeld voor de bedrijfsprocessen inspectie en onderhoud van bomen bij gemeente Amsterdam. Aan de gegevens  kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebruik en publicatie dient als bron de gemeente Amsterdam te worden vermeld, incl. de datum waarop de gegevens van maps.amsterdam zijn gedownload of ontvangen.

De nauwkeurigheid van de inmeting van de bomen is sterk wisselend: de afwijking ten opzichte van de werkelijke positie op straat varieert van 10 cm tot meer dan 10 m.
De actualiteit van de gegevens verschilt ook sterk: de gegevens dateren van ca. 2006 tot ca. 2016.
Niet alle gegevens zijn volledig gevuld.
De boomgegevens zijn gestandaardiseerd conform de IMBOR en het Amsterdamse datamodel bomen. 

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Hans Kaljee
h.kaljee@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de (linker)muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond in verschillende kleuren of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u zelf een gebied, waarin de objecten worden geteld.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....