Woningcorporatiebezit 2022 Metropoolregio Amsterdam

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

De interactieve website van de woningen van corporaties in de Metropoolregio Amsterdam is gelanceerd op 1 juli 2019 op de Jaarbijeenkomst van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) https://www.afwc.nl Medio 2022 is het corporatiebezit op de kaart geactualiseerd (peildatum 1-1-2022). De website is de opvolger van de papieren Atlas Sociale Woningbouw, waarvan de eerste editie verscheen in 1992, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de AFWC. Deze elfde editie (2022 verschijnt net als de vorige edities (2019, 2020 en 2021) alleen als website en niet op papier. Iedere corporatie heeft een eigen kleur. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de kleuren in de eerdere edities van de Atlas. De website

Woningcorporatiebezit 2022

is tot stand gekomen in opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en vervaardigd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, team Beeld en Data. Vanaf editie 2019 is het corporatiebezit van 30 woningcorporaties in de gehele Metropoolregio Amsterdam afgebeeld. De editie daarvoor (2017) bevatte Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Amstel-Meerlanden en Almere. Vanaf 2019 is de kaart uitgebreid met Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi- en Vechtstreek en Lelystad. Op de website staan zo`n 400.000 woningen aangegeven in de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort. Het bezit van de aangesloten corporaties buiten deze gemeenten staat niet op de kaart. Naast de kaart van het

corporatiebezit

in verschillende kleuren en met een filter op het

percentage adressen

van de betreffende corporatie per deel van een blok, is er ook een aparte

bouwperiodekaart

.

Percentage corporatieadressen

De kaart corporatieadressen bevat per (deel van een) bouwblok het percentage woningen dat de betreffende corporatie in bezit heeft. De overige adressen kunnen koopwoningen zijn of particuliere huurwoningen. Als het percentage lager ligt dan 100, wil het niet per definitie zeggen dat de corporatie woningen heeft verkocht. Het blok kan als gemengd blok van huur- en koopwoningen zijn opgeleverd, of er hebben al vanaf de start naast corporatiewoningen, particuliere huurwoningen in het blok gezeten. Bijvoorbeeld omdat de corporatie panden heeft aangekocht in voormalig particulier bezit. De kaart is dus slechts als indicatie te gebruiken. De percentages worden alleen afgebeeld bij woonblokken waarin uitsluitend zelfstandige woningen voorkomen. Bij blokken met onzelfstandige eenheden wordt het percentage niet vermeld. Deze komen namelijk als losse eenheid voor in de databank van de corporaties, terwijl deze in de BAG vaak gezamenlijk een BAG-object vormen. Meenemen van de onzelfstandige eenheden zou dan tot percentages boven de 100 procent kunnen leiden.

Bouwperiodekaart

Bij het 90-jarig bestaan van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in 2007 werd een speciale bouwjarenkaart uitgebracht met zeven bouwperioden. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Federatie in 2017 is deze kaart aangevuld met de periode 2008-2016 en uitgebreid met de regio. De acht bouwperioden hebben niet dezelfde lengte, maar markeren omslagen in bouwstijl of bijzondere gebeurtenissen. Voor de kaart 2022 is de laatste bouwperiode verlengd tot en met 2021. • Vóór 1909: De voorlopers van de woningcorporaties • 1909 - 1918: De eerste woningwetwoningen • 1919 - 1945: Periode `20 – `40 • 1946 - 1966: Vroeg naoorlogse stadsuitbreidingen • 1967 - 1975: Hoogbouw • 1976 - 1989: Stadsvernieuwing en uitbreiding • 1990 - 2007: Differentiatie en menging in hoge dichtheid • 2008 - 2021: Transformatie, duurzaamheid en tijdelijkheid als kans

Bronvermelding

Bron corporatiebezit: Databank, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties / Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), peildatum 1-1-2022 Aangevuld met gegevens van de corporaties in de Metropoolregio Amsterdam die niet voorkomen in de databank van de AFWC. Bron totaal aantal adressen Kadaster/BAG. Bouwjaar en bouwperiode zijn afkomstig van de betreffende corporatie aangevuld met de gegevens uit het Kadaster/BAG (panden met een onbekend bouwjaar worden niet ingekleurd). Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact


Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Daniel Bende
bende@afwc.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...