30 km/u in de stad

Stories

 

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

De gemeente wil graag de maximumsnelheid op zoveel mogelijk wegen in de stad verlagen naar maximaal 30km/u. Dat doen we om de stad verkeersveiliger, stiller en leefbaarder te maken. Op een aantal wegen blijft de snelheid 50km/u of hoger. Deze uitzonderingen zijn nodig voor de nood- en hulpdiensten, maar ook voor het openbaar vervoer en de bevoorrading van de stad.

Wat vindt u op de kaart?

Op deze kaart staan de huidige en de gewenste maximumsnelheden per straat ingetekend. Daarnaast kunt u de verschillende wegtypen zien. Door op een lijn te klikken, verschijnt een pop-up met straatnaam, huidig en gewenst wegtype.

GOW: een gebiedsontsluitingsweg

Is een weg voor doorgaand verkeer, meestal geasfalteerd en met een vrijliggend fietspad of fietsstrook voor fietsers. Er zijn gebiedsontsluitingen binnen (50km/u) en buiten de bebouwde kom (80km/u).

ETW: een erftoegangsweg

Is een weg die direct leidt naar een woonbuurt of woonerf. Verblijven staat hier centraal en het autoverkeer past zich aan het langzamere verkeer aan (fietsers en voetgangers). Erftoegangswegen zijn er binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. Het gaat om 30km/uur-wegen en erven (15 km/uur) binnen de bebouwde kom en 60km/uur-wegen buiten de bebouwde kom.

Nieuw wegtype: GOW30

Onderdeel van beleidsvoornemen is ook een nieuw wegtype: GOW-30, een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30km/u. Dit wegtype combineert de inrichting van een gebiedsontsluitingsweg met een lagere snelheid. Dit wegtype is nodig om in stedelijke gebieden de snelheid te verlagen met behoud van een goede doorstroming. In het beleidsvoornemen vindt u een uitgebreide toelichting van dit nieuwe wegtype.

Beleidsvoornemen

Deze kaart is onderdeel van het beleidsvoornemen wat nu ter inspraak ligt. U vindt het beleid op www.amsterdam.nl/30km. Daar leest u ook hoe u kunt reageren Inspreken kan tot en met vrijdag 1 oktober. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend, en kunnen nog onvolkomenheden bevatten. Het kaartbeeld is slechts opgesteld om een indicatie te geven van de huidige en wenselijke toekomstige maximumsnelheden op verschillende locaties in de stad.

Contact


Gemeente Amsterdam - Verkeer en Openbare Ruimte
30km@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...