Zonnepanelen in postcodegebied 1012

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Deze kaart helpt u inschatten of uw dak, in postcodegebied 1012, geschikt is voor zonnepanelen en geeft een aanwijzing voor antwoorden op de volgende vragen:
  • Mag ik binnen het bestaande beleid zonnepanelen op mijn dak leggen? Zo ja waar?
  • Is mijn dak geschikt voor opbrengst van zonne-energie?
  • Hoeveel panelen kan ik leggen, die voldoen aan de regels en duurzame energie opleveren?
Zonnepanelen op daken in Rijksbeschermd stadsgezicht zijn vergunningplichtig, met uitzondering van achterdakvlakken op niet-monumenten. In veel gevallen wordt de vergunning onder voorwaarden wel verleend. Eén van de belangrijkste voorwaarden is: de zonnepanelen zijn niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Desondanks zijn er meestal mogelijkheden. Om de afwegingen voor plaatsing van zonnepanelen makkelijker te maken brengt deze kaart voor alle daken in gebied 1012 drie belangrijke aspecten in beeld: dakhelling, zichtbaarheid en opbrengst. Op platte daken zijn de mogelijkheden doorgaans optimaal en is de zichtbaarheid gering. Maar schuine dakhellingen zijn vaak (gedeeltelijk) zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Dakhelling en zichtbaarheid Om meer inzicht te krijgen in de dakhelling en de zichtbaarheid van het dak zijn beide in de legenda, aan te klikken. Met behulp van de kleurcodes kan worden bekeken hoe kansrijk het dak is voor plaatsing van zonnepanelen binnen het bestaande beleid. Opbrengst Als een dakvlak of dakdeel geschikt is binnen het bestaande beleid (dus niet of nauwelijks zichtbaar vanuit de openbare ruimte) blijft de vraag of het wel zonne-energie zal opleveren. Voor de inschatting van zonne-energieopbrengst klikt u op opbrengst. Met kleur wordt zichtbaar wat de geschatte opbrengst van uw dak kan zijn. Zichtbaarheid-Opbrengst-Dakhelling Aanklikken van de combinatie zichtbaarheid, opbrengst en dakhelling geeft het totale beeld van geschiktheid, dus beleidsmatig en qua opbrengst. Als u verder inzoomt, verschijnen zwart omrande rechthoekjes. Een rechthoek representeert 1 zonnepaneel (gemiddelde afmeting). Zo kunt u inschatten hoeveel panelen er ongeveer te plaatsen zijn op uw dak. Let op:
  • Er is een kleine kans dat een bestaande opening in het dak is gemist.
  • Het beeld van de luchtfoto wijkt wat af van de informatieve laag.
Voor meer informatie https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/loket-duurzaam-erfgoed/ Disclaimer De kaart is indicatief en onderhevig aan updates als gevolg van ontwikkelingen in de bebouwing en als gevolg van nieuw beleid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend met betrekking tot vergunningverlening.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Doede Bardok
d.bardok@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...