Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Meer Maps AmsterdamOpen Maps DataCity Data
Deze kaart geeft een indicatie van de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen op de daken van Amsterdam Centrum. Het doel is inzichtelijk te maken hoe zich de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen verhouden tot regelgeving m.b.t. ruimtelijke kwaliteit en monumentale waarden. Door  `Google Air` (rechtsboven in de kaart) aan te klikken (luchtfoto-ondergrond) wordt zichtbaar in hoeverre de kansen op de daken worden benut.

Welke mogelijkheden de drie categorieën precies bieden, kan in overleg met de gemeente (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en/of Monumenten en Archeologie) worden bepaald. Plaatsbepaling van zonnepanelen is maatwerk. De mate van zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte vormt in alle categorieën een belangrijk criterium binnen het beschermde stadsgezicht.

Informatie m.b.t. plannen voor zonnepanelen is te vinden via https://www.omgevingsloket.nl onder de kop `Bouwen en verbouwen`, `Zonnepaneel of -collector`.
Overige informatie over bepalingen m.b.t. zonnepanelen via:
www.crk.amsterdam.nl/media/documenten/deschoonheidvanamsterdam2016-zonnepanelenen-collectoren.pdf
www.amsterdam.nl/beleidskadermonumenten/energie-besparende/zonne-energie

Disclaimer
De kaart is indicatief en onderhevig aan updates als gevolg van ontwikkelingen in de bebouwing en als gevolg van nieuwe inzichten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Dik de Roon
d.de.roon@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt gemeten.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- LANG: de taal van de kaart: =nl of =en.
- EMB=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- EMB=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- EMB=2: ook de legenda is niet zichtbaar.
- EMB=3: het logo en de titel zijn niet zichtbaar en de legenda is ingeklapt.
- CENTER: de coördinaten van het middelpunt van kaartvenster.
- ZOOM: het nummer van het zoomniveau.
- TOPO: het nummer van de topografische ondergrond.
- NAMEN: 1 als de namen bij een Google-ondergrond zijn uitgezet.
- LEG: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- KLIK: de coördinaten van het object waarop geklikt waardoor het infowindow opent.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door KLIK weg te halen of het getal achter EMB te veranderen. Hieronder staat de embed-url zonder KLIK zoals de kaart nu is.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....