Labels
Toelichting
In de Basisregistratie Personen staat op welke datum een persoon is ingeschreven op een bepaald adres. Daarmee kan worden berekend hoe lang een persoon op dat adres woont. Ook is aangegeven of een persoon de hoofdbewoner is van het adres.
Voor elk bouwblok is de gemiddelde woonduur van alle hoofdbewoners in dat bouwblok berekend. 

Het gemiddelde zegt niet alles. Als de hoofdbewoners ongeveer even lang op een adres wonen, ligt dat dicht bij de gemiddelde woonduur. De ene hoofdbewoner woont er bijvoorbeeld 10 jaar en de andere 12 jaar: gemiddeld 11 jaar.
Maar bij hetzelfde gemiddelde kan er ook grote spreiding van de woonduur zijn: de een kan er 2 jaar wonen terwijl de ander er al 20 jaar woont: ook gemiddeld 11 jaar. Een maat voor die spreiding is de standaardafwijking: hoe groter dit getal, hoe groter de spreiding.

Bouwblokken met minder dan 5 hoofdbewoners zijn buiten beschouwing gelaten.

Bron: Basisregistratie Personen (afdeling OIS) 1-1-2015

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over maps.Amsterdam.nl

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Map link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....