Labels
Toelichting
Alle woonadressen met een WOZ-waarde zijn samengevoegd op basis van de straatnaam en de buurt. Per buurtstraat is daarna de gemiddelde WOZ en de gemiddelde WOZ per m2 berekend.

Er moeten minimaal 3 WOZ-woonadressen in een buurtstraat zijn om de privacy te bewaren en een redelijk gemiddelde te kunnen berekenen. Buurtstraten met minder adressen zijn niet opgenomen op de kaart. 

De WOZ per m2 is een indicatie van de populariteit van de buurt. Immers: als de m2-waarde hoog is, krijg je relatief weinig oppervlakte voor je geld. Dus zal de buurt een bepaalde aantrekkingskracht hebben waarvoor je bereid bent te betalen.

De gemiddelde WOZ-waarde (per m2) van een buurtstraat is een range ingekleurd van hoge waarde (donkerrood) naar lage waarde (donkerblauw).

Databron: Gemeente Amsterdam - Onderzoek, Informatie en Statistiek.
Peildatum 1-1-2016. Toegepast op OZB 2017.
De WOZ-waarden zijn vanwege privacywetgeving niet als open data beschikbaar.

Deze kaart is indicatief voor de Amsterdamse woningmarkt en niet bedoeld en ongeschikt om op individueel niveau te herleiden of vragen te stellen over uw eigen WOZ.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Onderzoek, Informatie en Statistiek

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over maps.Amsterdam.nl

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Map link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....