Transparantieschuif
Tijd animatie
Labels
Toelichting
Alle gebouwen waarin een woonadres met een WOZ-waarde is, zijn geselecteerd en samengevoegd op basis van de straatnaam en het bouwblok. Een bouwblok is op deze manier opgedeeld in 4 straatzijden ('straatblokken'). 

Er moeten minimaal 5 WOZ-woonadressen in een straatblok zijn om de privacy te bewaren. Als dit minder is, dan is een straatblok samengevoegd met een straatblok met soortgelijke woningen in de buurt. 

Per straatblok is de gemiddelde WOZ-waarde en de gemiddelde WOZ-waarde per m2 woningoppervlak berekend. De WOZ per m2 is een indicatie van de populariteit van de buurt. Immers: als de m2-waarde hoog is, krijg je relatief weinig oppervlakte voor je geld. Dus zal de buurt een bepaalde aantrekkingskracht hebben waarvoor je bereid bent te betalen.

De gemiddelde WOZ-waarde (per m2) van een straatblok is een range ingekleurd van hoge waarde (donkerrood) naar lage waarde (donkerblauw).

Databron: Gemeente Amsterdam - Belastingen.
Peildatum 1-1-2015. Toegepast op OZB 2016.
De WOZ-waarden zijn vanwege privacywetgeving niet als open data beschikbaar.

Deze kaart is indicatief voor de Amsterdamse woningmarkt en niet bedoeld en ongeschikt om op individueel niveau te herleiden of vragen te stellen over uw eigen WOZ.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Belastingen

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de (linker)muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond in verschillende kleuren of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u zelf een gebied, waarin de objecten worden geteld.

Over maps.Amsterdam.nl

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Map link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....