City of
Amsterdam

Monitor Housing plans

Select a city district | Click on a number in the table
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal  
 
Select a projectname for the location on the map
  RentS RentM RentE Buy ReBu? House App HsAp? StuYou Gross Demol Net

Dataset

De woningbouwplannen worden bijgehouden in een databestand bij de afdeling Grond en Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, zowel administratief als geografisch.
De gegevens zijn afkomstig van diverse organisatie-onderdelen van de Gemeente en van corporaties, projectontwikkelaars en architecten.
De dataset is continu in ontwikkeling en wordt maandelijks geactualiseerd.
Eventuele aanvullingen en aanpassingen kunt u mailen naar onderstaande inhoudelijk contactpersoon.
In de cijfers is niet meegenomen het aantal splitsingen en samenvoegingen die niet het gevolg zijn van nieuwbouwplannen.

Tabel

De tabel toont per fase en per jaar startbouw het totaal aantal woningen volgens de meest recente cijfers uit het Basisbestand.
De fase Verkenning leidt tot een Principebesluit.
De fasen Haalbaarheid en Ontwerp zijn samengevoegd en leiden tot een Investeringsbesluit.
Klik op een getal in de tabel voor detailinformatie over de projecten in dat jaar en die fase.
Of klik op een totaalaantal voor de totalen per fase in dat jaar.

Grafiek

De grafiek is de automatische grafische weergave van de tabel.
Klik op een fase in de legenda naast de grafiek om een of meer staven aan/uit te zetten.
Ga met de muis over een staaf voor de waarde.

Projectenlijst

Klik op een projectnaam om de locatie op de kaart weer te geven.

Kaart

Ga met de muis over een vlakje voor informatie over die projectlocatie.

Inhoudelijk contactpersoon
Gemeente Amsterdam - Grond en Ontwikkeling
Jan Smit - j.smit@amsterdam.nl

Voor vragen en opmerkingen over de werking van deze Monitor kunt u contact opnemen met:

Technisch contactpersoon
Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid - Team Beeld en Data
Klaas-Bindert de Haan - k.b.de.haan@amsterdam.nl