Legend

Opacityslider
Timeanimation
More Maps AmsterdamOpen Maps DataCity Data
Naoorlogse Monumentale Wandkunst
Generaties groeiden ermee op. Jong en oud kwam er dagelijks langs: onderweg naar werk of school, maar ook in het kantoor of schoolgebouw zélf. De ruim tweehonderd Amsterdamse naoorlogse wandkunstwerken zijn een onmisbaar onderdeel van de stad. Tot op de dag van vandaag geven ze kleur en reliëf aan een periode van hoop, herstel en saamhorigheid.

Inventarisatie en waardering
Naar aanleiding van het raadsinitiatief  `Monumentale Wandkunst` uit 2016 is een inventarisatie van de nog aanwezige monumentale wandkunst uit de periode 1945-1975 gemaakt. Bij de hierop volgende `quickscan waarden` die werd uitgevoerd, is gebruik gemaakt van een waardestellend kader van monumentale kunst, dat bestaat uit (7) waarderingscriteria die tijdens expertmeetings van het voormalige Instituut Collectie Nederland (ICN, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zijn opgesteld om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de waarde van het object. 

Uitgangspunt bij de (quickscan) waardering van de betreffende kunstwerken op deze kaart, is de  `samengevatte` waardering op basis van de volgende 3 criteria: (1) Kunsthistorische waarde, (2) Cultuurhistorische waarde en (3) Architectuurhistorische waarde

Top – Belangrijk - Behoudenswaardig
Op basis van de 3 criteria zijn alle kunstwerken gecategoriseerd als (1) Top, (2) Belangrijk of (3) Behoudenswaardig. Deze indeling is gemaakt/getoetst in samenwerking met/door een klankbordgroep van experts. 
Let wel: waard om te behouden zijn ze allemaal. Ieder kunstwerk op zich voegt immers iets toe aan de openbare ruimte en aan vele andere plekken in gebouwen, en zegt iets over een stijl of kunstenaar. Samen illustreren ze bovendien het verhaal van een stad die na een donkere periode al bouwend haar grenzen verlegde.

Kaart en informatie
De kaart is dynamisch en wordt geregeld aangevuld met nieuwe/verbeterde informatie. De teksten (quickscan waarden) behorende bij de kunstwerken zijn, in opdracht van Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam, opgesteld door Yteke Spoelstra (Monumentaal). 
Bron beelden: Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam. 

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Monumenten en Archeologie
Annette ten Doeschate
a.ten.doeschate@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt gemeten.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- LANG: de taal van de kaart: =nl of =en.
- EMB=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- EMB=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- EMB=2: ook de legenda is niet zichtbaar.
- EMB=3: het logo en de titel zijn niet zichtbaar en de legenda is ingeklapt.
- CENTER: de coördinaten van het middelpunt van kaartvenster.
- ZOOM: het nummer van het zoomniveau.
- TOPO: het nummer van de topografische ondergrond.
- NAMEN: 1 als de namen bij een Google-ondergrond zijn uitgezet.
- LEG: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- KLIK: de coördinaten van het object waarop geklikt waardoor het infowindow opent.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door KLIK weg te halen of het getal achter EMB te veranderen. Hieronder staat de embed-url zonder KLIK zoals de kaart nu is.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....