Toelichting bij deze kaart
In 2020 en 2021 heeft de Vogelwerkgroep Amsterdam de broedvogels en de wintervogels in alle 554 kilometerhokken van haar werkgebied onderzocht. Een stip op de kaart staat voor het aantal broedparen van de soort op de betreffende vierkante kilometer. Beschrijvingen van de soorten, veranderingen en de landschappelijke ontwikkelingen in en rond de stad zijn gebundeld in de Vogelatlas Amsterdam. 


Het gebruik van de foto`s is beperkt tot de (digitale) Vogelatlas en de foto`s mogen niet verder worden verspreid.

De kaarten zijn ook afzonderlijk te benaderen:
https://maps.amsterdam.nl/vogelatlas_broed
https://maps.amsterdam.nl/vogelatlas_winter
https://maps.amsterdam.nl/vogels
https://maps.amsterdam.nl/parkvogels

Contact
Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Koen Wonders en Uma Ho-Sam-Sooi
k.wonders@amsterdam.nl en u.ho.sam.sooi@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.
 
Even geduld ... Wait a moment