Bouwjaar

Legend

Opacityslider
Timeanimation

Legend

Opacityslider
Timeanimation
Toelichting bij deze kaart
Vervangen bomen vanuit veiligheidsrisico’s

Te vervangen bomen
Recent heeft de gemeente ongeveer de helft van alle bomen in Amsterdam bekeken en in sommige gevallen nader onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat 1796 bomen vanuit veiligheid vervangen moeten worden. Voor deze bomen zal in mei 2019 een vergunningaanvraag worden ingediend. De andere helft van de bomen wordt dit jaar nog onderzocht waarbij een soortgelijk aantal te vervangen bomen wordt verwacht. 

Boomveiligheid
De gemeente Amsterdam heeft circa 300.000 bomen in beheer. Dit beheer is gericht op het zo lang mogelijk veilig en gezond houden van deze bomen.  Bomen zijn van grote waarde voor de stad en de Amsterdammers, maar kunnen onveilig worden doordat ze bijvoorbeeld ziek of aangetast zijn. Hierdoor kunnen ze omvallen of kunnen er takken afbreken. Wanneer de veiligheid van de omgeving in het geding raakt, is de gemeente verplicht maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn zoveel mogelijk gericht op het behouden van onze bomen en kunnen onder andere bestaan uit snoeien. Wanneer het behouden van een boom onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt is vervangen van de boom helaas onvermijdelijk. Naast materiële schade kan er in het ergste geval ook letsel aan personen ontstaan.

Boominspectie
Om te weten of  bomen nog veilig zijn worden ze eens in de drie jaar grondig bekeken. Bomen die op een plek staan waar de veiligheid extra belangrijk is worden elk jaar bekeken, bijvoorbeeld bomen langs een drukke weg of bij een speelplaats. Als er twijfel is over de veiligheid van bomen wordt er een nader onderzoek uitgevoerd.  

Contact
Heeft u vragen over een boom bij u in de buurt dan kunt u mailen naar bomen@amsterdam.nl. Vergeet hierbij niet het boomnummer te vermelden. Als u in uw mail aangeeft graag telefonisch geïnformeerd te willen worden en uw contactgegevens doorgeeft dan zult u zo spoedig mogelijk teruggebeld worden.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Verkeer en Openbare Ruimte
bomen@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Over de functies bij adresgegevens

In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de functie volgens de dienst Belastingen voor de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en het Feitelijk gebruik.

Open Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.