Vervangen bomen vanwege veiligheid

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Stories

 

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Over deze kaart

Er staan ongeveer 1 miljoen bomen in de stad. Amsterdam is daarmee 1 van de groenste steden van Europa. 300.000 daarvan worden beheerd door de gemeente. Amsterdam probeert onze bomen veilig en gezond te houden. Met de meeste bomen lukt dat. Soms, als bomen afsterven, ziek of onveilig zijn, moeten ze worden vervangen. Voor de verwijderde bomen, komen bomen terug. Een boom kan onveilig worden door bijvoorbeeld sterfte, ziekte, een storm of een te kleine groeiplaats. Hierdoor kunnen ze omvallen of kunnen er takken afbreken. Ieder jaar wordt een deel van alle bomen gecontroleerd. De gemeente neemt maatregelen als het voor bewoners onveilig is. Van een deel van de afgekeurde bomen worden alleen de takken en een deel van de stam afgezaagd. Zo kunnen de bomen niemand meer bezeren, maar kunnen dieren er nog wel gebruik van maken. Zij bouwen nesten in zulke bomen en halen er voedsel uit.

Vervangingsopgave het hele jaar door

In het verleden gold de periode tussen oktober en april als het gebruikelijke kapseizoen vanwege bescherming van flora en fauna, en omdat er in de wintermaanden geen bladafval op te ruimen is. Het veranderende klimaat heeft ook invloed op de natuur en daardoor broeden vogels veel eerder. Sinds 1 juli 2015 mag de gemeente volgens de Wet Natuurbescherming het hele jaar kappen. Dit mag alleen als de gemeente twee keer voor de kap van een boom checkt of er geen broedende vogels in de boom aanwezig zijn. Dit geldt niet alleen voor broedende vogels, maar voor alle flora en fauna in en rond de boom.

De juiste plek

De gemeente wil verwijderde bomen binnen 2 tot maximaal 3 jaar terug planten. Voor alle verwijderde bomen komen bomen terug. Bij voorkeur op dezelfde locatie. Maar nieuwe bomen kunnen niet altijd op dezelfde plek geplant worden. Dat komt door kabels en leidingen in de grond, grondwater en bebouwing. Of gebrek aan ruimte voor de boom om goed te kunnen groeien. Wanneer een onveilige boom wordt weg gehaald, onderzoekt de gemeente altijd de bodem waar de boom gestaan heeft. Wat zit er in de grond, is de bodem van goede kwaliteit, kan een nieuwe boom hier optimaal groeien. Anders zoekt de gemeente naar een plek waar de bomen genoeg ruimte hebben. Zo blijft de hoeveelheid groen in de stad op peil.

Circulair hout

Sinds het voorjaar van 2022 kan iedereen uit de Metropoolregio Amsterdam bieden op hout van Amsterdamse gekapte bomen. Alle gevelde reuzen uit de stad worden in het Amsterdamse Bos opgeslagen en geveild. Dit hout is geschikt om bijvoorbeeld te gebruiken voor funderingen, meubels of kleinere gebruiksvoorwerpen. Zo krijgt het hout een circulaire, duurzame bestemming en krijgen bewoners en ondernemers de kans om iets moois te doen met het hout. Het geld dat dat oplevert, gebruiken we om nieuwe bomen te planten en het groen in het Amsterdamse Bos te beheren en onderhouden.

Op de kaart is het volgende te zien

Deze kaart toont de bomen die zijn of worden herplant en waar vergunning voor is aangevraagd voor kap. Door op de boom te klikken treft u informatie over de boom zoals soort, leeftijd en waar deze staat. Deze kaart wordt elk kwartaal geactualiseerd. De bomen zijn ingekleurd op Status herplant (blauw en buin). Daarbinnen kan worden gefilterd op Status kapvergunning. Dit filter werkt dus alleen als Status herplant is aangevinkt. De Status kapvergunning voor de bomen die Reeds herplant zijn (groen) is altijd afgerond. Daarom is het filter hierop niet van toepassing.

Status herplant

Blauw Deze bomen zijn onveilig bevonden door de veiligheidsinspectie. Voor het verwijderen van deze bomen vraagt de gemeente een kapvergunning aan. Gemeente Amsterdam wil deze bomen, nadat ze verwijderd zijn, gaan herplanten op dezelfde locatie. Soms moet de gemeente nog onderzoeken of dit mogelijk is. Ook vindt u tussen de blauwe bomen extra bomen die we willen gaan planten, die lang geleden zijn gekapt of omgewaaid zijn met een storm. Bruin Deze bomen zijn onveilig bevonden door de veiligheidsinspectie. Voor het verwijderen van deze bomen vraagt de gemeente een kapvergunning aan. Deze bomen kunnen niet herplant worden op dezelfde locatie, vanwege kabels of leidingen. Gemeente Amsterdam herplant deze bomen op een andere plek in de stad. Ook vindt u tussen de bruine bomen extra bomen die we willen gaan planten, die lang geleden zijn gekapt of omgewaaid zijn met een storm. Voor een aantal van deze bomen wordt een andere locatie gezocht.

Status kapvergunning

Dit is het filter om te kunnen zien wat de status van de vergunning is. Aangevraagd Gemeente Amsterdam heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verwijderen van deze bomen. Bezwaar Er is een bezwaar ingediend voor het verwijderen van deze bomen. Verleend – Te kappen of gekapt De vergunning om de boom te verwijderen, is verleend. Deze bomen zijn al gekapt of worden op korte termijn gekapt en later herplant. Vergunning niet van toepassing Deze bomen zijn lang geleden gekapt om verschillende redenen, bv. iepziekte, een noodkap, of een storm. Een deel van deze bomen worden nu herplant.

Groen = Herplantlijst

Deze bomen zijn inmiddels herplant door de gemeente Amsterdam.

Contact

Het laatste nieuws over de vervangingsopgave van bomen die de gemeente in eigen beheer heeft, vindt u op: www.amsterdam.nl/vervanginggroen. Als u een dode of zieke boom ziet die niet op de kaplijst staat, dan kunt u een melding doen via https://www.amsterdam.nl/meldingen. Heeft u vragen over deze informatie? Stuur dan een e-mail naar: vervangingsopgavegroen@amsterdam.nl of bel naar 14 020.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau
vervangingsopgavegroen@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...