Bouwjaar

Legend

Opacityslider
Timeanimation

Legend

Opacityslider
Timeanimation
Toelichting bij deze kaart
De gegevens op deze interactieve kaart zijn gebaseerd op het Verkeersmodel Amsterdam (VMA), versie 3.0. De uitgangspunten van deze prognoses zijn te vinden in het document Uitgangspunten Verkeersmodel Amsterdam 3.0. Lees voor het gebruik van de cijfers altijd deze toelichting! Houd er rekening mee dat de uitkomsten van het verkeersmodel enige mate van onzekerheid kennen.

Na het kiezen van het gewenste prognosejaar zijn de verkeersintensiteiten (motorvoertuigen) per wegvak op te roepen. De gegevens zijn onderverdeeld in de voertuigcategorie├źn en dagperioden die vereist zijn voor luchtkwaliteit- en geluidhinderonderzoek. De genoemde intensiteiten gelden voor een uur en moeten vermenigvuldigd worden met het aantal uren per tijdsperiode. Het gaat hierbij om intensiteiten voor beide rijrichtingen samen.

Etmaal weekdag = 12 * (DagBus + DagLV + DagMR + DagMV +  DagZV) +  4  * AvondBus + AvondLV + AvondMR + AvondMV + AvondZV) +  8  * (NachtBus + NachtLV + NachtMR + NachtMV + NachtZV)

Lees hier de uitgebreide Gebruikstoelichting

De volledige GIS-bestanden zijn tevens te downloaden op https://maps.amsterdam.nl/open_geodata/?k=253

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Verkeer en Openbare Ruimte
Marie-Suzanne van den Brink
m.van.den.brink@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Over de functies bij adresgegevens

In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de functie volgens de dienst Belastingen voor de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en het Feitelijk gebruik.

Open Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.