Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
Ligplaatsen bedrijfsvaartuigen
Alle bedrijfsvaartuigen (passagiersvaartuigen) die een ligplaats innemen in het Amsterdamse binnenwater, hebben een ligplaatsvergunning nodig. Op de kaart van deze website zijn de verleende ligplaatsvergunningen te zien voor passagiersvaartuigen die voornamelijk in het Amsterdamse binnenwater varen. Meer informatie over deze vergunningen kunt u vinden op de pagina Kennisgevingen en bekendmakingen.

Jachthavens
Op de kaart van deze website staan niet alle Amsterdamse jachthavens, maar alleen de zesentwintig jachthavens die zijn opgenomen in één van de twee paraplubestemmingsplannen.
Omdat de vraag naar ligplaatsen in het Amsterdamse binnenwater groter was dan het aanbod, is in 2016 het eerste paraplubestemmingsplan Jachthavens vastgesteld. Daarmee werd het juridisch planologisch ook voor bedrijven mogelijk, om in zes geselecteerde jachthavens een ligplaats in te nemen. Omdat de vraag naar ligplaatsen groter was dan het aantal dat met het eerste paraplubestemmingsplan mogelijk is gemaakt, volgde er een tweede paraplubestemmingsplan. In dit paraplubestemmingsplan werd bij twintig jachthavens de mogelijkheid geboden om een deel van de ligplaatsen ook voor passagiersvaartuigen te gebruiken. Uitgangspunt hierbij is dat 25 of 35% van de capaciteit van de  jachthavens mag worden gebruikt als stalling voor passagiersvaartuigen. Met dit percentage is voldaan aan de vraag naar ligplaatsen voor passagiersvaartuigen, met behoud van het karakter van de jachthavens als haven voor pleziervaart. 
De gemeente heeft de jachthavens van het paraplubestemmingsplan destijds geselecteerd op basis van geschiktheid door o.a. de ligging en capaciteit. Daarnaast was het de keuze van de eigenaar om wel of niet in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Voor bedrijfsvaartuigen die een ligplaats innemen in een jachthaven, hoeft door de gemeente geen ligplaatsvergunning te worden verleend. De Omgevingsdienst ziet toe op naleving van regels en activiteiten die zijn opgenomen in het vigerend bestemmingsplan.

Op- en afstapplaatsen
Alle openbare en (semi-) exclusieve  op- en afstapplaatsen voor vergunde passagiersvaart en de laad- en los locaties voor transport over water in het Amsterdamse Binnenwater, staan weergegeven op de kaart. Voor deze locaties is een verkeersbesluit genomen. 


Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Programma Varen
Programma Varen
programmavaren@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Over de functies bij adresgegevens

In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de functie volgens de dienst Belastingen voor de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en het Feitelijk gebruik.

Open Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.