Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
Ligplaatsen bedrijfsvaartuigen
Bedrijfsvaartuigen (passagiersvaartuigen) die een ligplaats innemen in het Amsterdamse
binnenwater, hebben een ligplaatsvergunning nodig. Voor de meeste passagiersvaartuigen
die op deze kaart staan is een ligplaatsvergunning verleend. Meer informatie over deze
vergunningen kunt u vinden op de pagina Kennisgevingen en bekendmakingen.
Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Jachthavens
Op de kaart van deze website staan niet alle Amsterdamse jachthavens, maar alleen de
zesentwintig jachthavens die zijn opgenomen in één van de twee
paraplubestemmingsplannen.
Omdat de vraag naar ligplaatsen in het Amsterdamse binnenwater groter was dan het
aanbod, is in 2016 het eerste paraplubestemmingsplan Jachthavens vastgesteld. Daarmee
werd het ook voor bedrijven mogelijk, om in zes geselecteerde jachthavens een ligplaats in te nemen. Omdat de vraag naar ligplaatsen groter was dan het aantal dat met het eerste
paraplubestemmingsplan mogelijk is gemaakt, volgde er een tweede
paraplubestemmingsplan. In dit paraplubestemmingsplan werd bij twintig jachthavens de
mogelijkheid geboden om een deel van de ligplaatsen ook voor passagiersvaartuigen te
gebruiken. Uitgangspunt hierbij is dat 25 of 35% van de capaciteit van de jachthavens mag
worden gebruikt als stalling voor passagiersvaartuigen. Met dit percentage is voldaan aan de vraag naar ligplaatsen voor passagiersvaartuigen, met behoud van het karakter van de
jachthavens als haven voor pleziervaart.
De gemeente heeft de jachthavens van het paraplubestemmingsplan destijds geselecteerd
op basis van geschiktheid door o.a. de ligging en capaciteit. Daarnaast was het de keuze van de eigenaar om wel of niet in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Voor
bedrijfsvaartuigen die een ligplaats innemen in een jachthaven, hoeft door de gemeente geen ligplaatsvergunning te worden verleend. DeOmgevingsdienst ziet toe op naleving van regels
en activiteiten die zijn opgenomen in het vigerend bestemmingsplan.

Op- en afstapplaatsen
Alle openbare en (semi-) exclusieve op- en afstapplaatsen voor vergunde passagiersvaart en
de laad- en los locaties voor transport over water in het Amsterdamse Binnenwater, staan
weergegeven op de kaart. Voor deze locaties is een verkeersbesluit genomen.


Contact
Gemeente Amsterdam - Programma Varen
Programma Varen
programmavaren@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.
 
Even geduld ... Wait a moment