Wat zegt een straatnaam?

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Weg = een smalle strook die is aangelegd over land voor wegverkeer. Straat = een weg binnen de bebouwde kom. Laan = een weg die aan beide zijden geflankeerd wordt door bomen. Pad = een smalle weg. Kade = een beschoeide of gemetselde oeverstrook. Plein = een onbebouwde ruimte omgeven door gebouwen. Dijk = een waterkering. Hof = een omheinde plek, waar bloemen, kruiden, struiken of bomen groeien. Gracht = een gegraven waterweg door of om een stad. Dreef = een weg waarlangs men een kudde vee van het dorp naar het open veld dreef. Gouw = een waterweg en later ook de dijken er omheen waarover men zich verplaatste (letterlijk `ga-weg`). Park = een aangelegd groen gebied met een overwegend recreatieve functie. Singel = een gracht die een stadshart omsluit. Plantsoen = een openbare tuin met planten en struiken. Borg / Burcht = een versterkt huis. Wal = een versterking van opgeworpen grond in langgerekte vorm om een stad te beschermen. Steeg = een smalle straat in een bebouwde omgeving.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...