Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

 
Toelichting bij deze kaart
De gevonden structuren zijn ondergebracht in categorieën en periodes. Wat betreft de categorieën is een onderscheid gemaakt naar functie als afgeleide van het wonen. Circa 160 sloppen zijn zo in kaart gebracht, plus nog eens ruim 200 andere gangen of inpandige stegen en hofjes. Het onderscheid tussen grote en kleine sloppen duidt op de hoeveelheid zelfstandige panden zoals waarneembaar op de 19de-eeuwse kaarten (Atlas van Loman en de kadastrale minuutkaarten). Deze kaarten zijn gebruikt vanwege de hoge mate van betrouwbaarheid, maar ook omdat in deze periode de stad het grootste aantal krotwoningen in haar geschiedenis kende. 

De aangegeven periodes zijn niet een exacte datering, maar het tijdvak waarbinnen de stadsuitbreidingen plaatsvonden. Sloppen en gangen in de middeleeuwse binnenstad kennen vermoedelijk een andere ontstaans- en bewoningsgeschiedenis dan de gangen in de Jordaan of de grachtengordel. Alleen als een enkel jaartal wordt genoemd is sprake van een bekende stichtingsdatum. 

Het kaartbeeld vertoont opvallende witte vlekken in de zuidelijke en met name ook de oostelijke binnenstad, waar bijna geen gangen en zeker geen sloppen te zien zijn. De Plantagebuurt is altijd op stand geweest, vandaar dat hier alleen ‘groene’ gangen zijn ingetekend, naar een binnenterrein. Meer opvallend is de complete afwezigheid van gangen in de Leidsebuurt. Deze voormalige achterbuurt is weliswaar ingrijpend gesaneerd, maar ook in de 19de eeuw waren hier vrijwel geen gangen of steegjes.

Contact
Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Erik Mattie
E.Mattie@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.
 
Even geduld ... Wait a moment