Plusnetten en hoofdnetten infrastructuur

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Deze kaart is geactualiseerd op 3 juli 2023 n.a.v. aanpassingen aan het Beleidskader Verkeersnetten in het eerste kwartaal van 2023 Met het benoemen van Plus- en Hoofdnetten laat Amsterdam zien waar welke vervoerwijze het meeste prioriteit verdient bij de toedeling van ruimte in straten en voorrang op kruisingen. De wijze waarop dit gebeurt staat beschreven in het Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam, dat op 24 januari 2018 is vastgesteld door de Gemeenteraad. Meer informatie over het Beleidskader is te vinden op https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/infrastructuur/verkeersnetten

Plusnetten

Gericht op het bieden van (doorstroom)kwaliteit voor grote verkeersstromen met de hoogste prioriteit als er afwegingen gemaakt moeten worden tussen netwerken.

Hoofdnetten

Gericht op het behouden van voldoende ruimte om het verkeer af te kunnen wikkelen.

Contact


Gemeente Amsterdam - Verkeer en Openbare Ruimte
Max Niekus
max.niekus@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...