Bouwjaar

Legend

Opacityslider
Timeanimation

Legend

Opacityslider
Timeanimation
Toelichting bij deze kaart
De onderliggende data voor de parkeerdrukkaart volgt uit stadsbreed parkeeronderzoek. Deze onderzoeken voert de gemeente Amsterdam periodiek uit. Het zijn representatieve momentopnames die de gemeente voor veel doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld voor herprofileringen en gebiedsontwikkeling, het informeren van bewoners en belanghebbenden, maar ook bij klachtenbehandeling. De uitkomsten zeggen niet direct iets over de toekomst. 
Zo kan de parkeerdruk veranderen door een  project dat parkeerplaatsen opheft. Die projecten kennen een lange doorlooptijd en de gemeente kan het effect op het aantal parkeerplaatsen daardoor voor langere tijd becijferen. Tegelijkertijd daalt elk half jaar het aantal beschikbare parkeervergunningen per buurt, waardoor aanvragers eerst op een wachtlijst komen. Los daarvan heeft ook de opkomst van thuiswerken gevolgen voor de parkeerdruk op straat. Deze ontwikkelingen betrekt de gemeente bij haar keuzes voor aanpassingen van het parkeerbeleid per buurt.

Recente gegevens
In de kaart zijn alleen recent beschikbare onderzoeken weergegeven. 
Tijdens de meest recente meting in Oost is alleen in de avonduren gemeten. De middagmeting ontbreekt daarom in de kaart.
Weesp ontbreekt nog in de kaart. In 2021 start Amsterdam ook met parkeeronderzoek in Weesp. Zodra de informatie beschikbaar is voegen wij deze aan de kaart toe.

Definities
De bruto parkeerdruk betreft de goed- en foutgeparkeerde voertuigen op openbare parkeerplaatsen bij elkaar opgeteld, gedeeld door de actuele parkeercapaciteit. 
De netto parkeerdruk betreft alleen de goed geparkeerde voortuigen gedeeld door de actuele parkeercapaciteit. Deze parkeerdruk kan hoger uitvallen dan 100% door bijvoorbeeld dicht op elkaar parkeren wanneer er geen vakken zijn aangegeven.

Contact
Gemeente Amsterdam - Parkeren
Team Analyse en Advies
parkeerdata@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Over de functies bij adresgegevens
In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de Objectsoort volgens de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en de WOZ-Objectsoort.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
 
Even geduld ... Wait a moment