Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

 
Open Maps DataData en informatie
Om de veiligheid te vergroten en de overlast in de openbare ruimte te bestrijden kan de gemeente een aantal maatregelen nemen, waaronder het inzetten van cameratoezicht. De gebieden waar nu cameratoezicht wordt ingezet zijn in bijgaande kaarten weergegeven. 

Cameratoezicht heeft in Amsterdam een groot draagvlak onder burgers en ondernemers. Slachtoffers van overvallen en inbraken vragen om cameratoezicht en voelen zich daardoor veel veiliger. 
Cameratoezicht is maatwerk. Niet alleen vergt de inzet een scherp oog voor de ernst van de problematiek(proportionaliteit) en in hoeverre het gewenste resultaat met andere instrumenten bereikt kan worden(subsidiariteit), ook de privacy en de inzet van financiële middelen vragen scherpe keuzes. Er vindt een zorgvuldige afweging plaats of de inzet van cameratoezicht in een gebied noodzakelijk is. De burgemeester besluit om voor een bepaalde tijd cameratoezicht in te zetten in een gebied. 

De camera’s geven politie en handhaving ‘extra ogen’ in de stad. De observanten van de gemeenten letten in de cameratoezicht centrale op afwijkend gedrag in de openbare ruimte. Als dat wordt waargenomen wordt politie of handhaving gewaarschuwd. 
Meer specifiek heeft cameratoezicht de volgende functies:
1.     het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en handhavers door het signaleren van situaties waar hun optreden gewenst is (proactie);
2.     het voorkomen van openbare-ordeproblemen en strafbare feiten in een gebied (preventie);
3.     het verhogen van het veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. 
De met dit doel gemaakte camerabeelden worden in toenemende mate voor opsporing gebruikt.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Bestuur en Organisatie
Daan Meeuwis
d.meeuwis@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt gemeten.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....