Toelichting bij deze kaart
Deze atlas bevat de kaarten uit de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (zie ook: Amsterdam2050), waarin een stelsel van kaarten is opgenomen. De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is een langetermijnvisie die de grote vraagstukken in de fysieke leefomgeving in samenhang beziet voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam. Het is een wettelijk verplicht, richtinggevend en kaderstellend instrument van de naar verwachting op 1 juli 2022 in werking te treden Omgevingswet. Een omgevingsvisie is zelfbindend voor de gemeente en bindt burger en marktpartijen niet direct. Dat doet vanaf 1 januari 2022 het Omgevingsplan, als opvolger van alle bestemmingsplannen. De Omgevingsvisie is wel kaderstellend voor regels in het aankomende Omgevingsplan en gaat ook een rol spelen bij afwegingen met betrekking tot afwijkingen daarvan. De uitspraken in de Omgevingsvisie zijn richtinggevend en vragen uitwerking, zowel thematisch als gebiedsgericht. Daarbij zullen steeds opnieuw ruimtelijke en financiƫle afwegingen moeten worden gemaakt. 
 
De richtingen die op de kaarten staat aangegeven vragen om een verdere uitwerking op gebieds- of projectniveau. De visiekaart geeft een beeld van hoe Amsterdam er in 2050 uit zou kunnen zien door op hoofdlijnen een aantal belangrijke thema`s (mobiliteit, groen en water, stedelijke ontwikkeling, economische structuur enz.) weer te geven. Deze thema`s zijn uitgewerkt in een set kaarten, die samen het ruimtelijk-programmatisch kader vormen (in de atlas opgenomen onder Openbare ruimte, Verkeersnetwerken en Stedelijke programma`s). In een reeks kaarten van alle stadsdelen komen de onderdelen uit het ruimtelijk-programmatisch kader meer gedetailleerd bij elkaar.

Contact
Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Flora Nycolaas
f.nycolaas@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.
 
Even geduld ... Wait a moment