Labels
Toelichting
Grachtenmuren, kademuren, bruggen, sluizen en gemalen worden tweejaarlijks onderzocht op de aanwezigheid van muurplanten door de muurplantenwerkgroep van de KNNV. De nadruk van de inventarisatie ligt op door Flora- en Faunawet Beschermde planten, ook een aantal aandachtssoorten worden in kaart gebracht. Deze soorten zijn weliswaar niet wettelijk beschermd, maar wel beeldbepalend voor Amsterdamse grachtenmuren. 

Op de kaart staan de resultaten van de inventarisatie van de laatste vijf jaar. Per jaar is het aantal gevonden exemplaren op een locatie aangegeven. Als een jaar niet vermeld is, dan is er op die plaats niet geïnventariseerd. Als er wel is gekeken, maar de soort niet is aangetroffen staat er `0 exempl`.

Voor meer informatie over beschermde soorten zie deze website^www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-natuur/ecologie/flora-fauna van de Gemeente Amsterdam. Een verslag van de inventarisatie van 2013 staat in het Grachtenrapport 2013^http://amsterdam.knnv.nl/MUURPLANTEN%20GRACHTENKANTENRAPPORT.pdf

Er zijn een aantal beschermde planten op andere plaatsen dan kademuren aangetroffen. Deze zijn ook op de kaart opgenomen. Door het filter 'Op kademuur?' op Nee te zetten komen deze locaties op de kaart.

Inhoudelijk contactpersoon

Muurplantenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Amsterdam
Valentijn ten Hoopen
valentijn_r@hotmail.com

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....