Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
Grachtenmuren, kademuren, bruggen, sluizen en gemalen worden tweejaarlijks onderzocht op de aanwezigheid van muurplanten door de muurplantenwerkgroep van de KNNV. De nadruk van de inventarisatie ligt op door Flora- en Faunawet Beschermde planten, ook een aantal aandachtssoorten worden in kaart gebracht. Deze soorten zijn weliswaar niet wettelijk beschermd, maar wel beeldbepalend voor Amsterdamse grachtenmuren. 

Op de kaart staan de resultaten van de inventarisatie van de laatste vijf jaar. Per jaar is het aantal gevonden exemplaren op een locatie aangegeven. Als een jaar niet vermeld is, dan is er op die plaats niet geïnventariseerd. Als er wel is gekeken, maar de soort niet is aangetroffen staat er `0 exempl`.

Voor meer informatie over beschermde soorten zie deze website van de Gemeente Amsterdam. Een verslag van de inventarisatie van 2013 staat in het Grachtenrapport 2013

Er zijn een aantal beschermde planten op andere plaatsen dan kademuren aangetroffen. Deze zijn ook op de kaart opgenomen. Door het filter 'Op kademuur?' op Nee te zetten komen deze locaties op de kaart.

Contact
Muurplantenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Amsterdam
Valentijn ten Hoopen
valentijn_r@hotmail.com

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Over de functies bij adresgegevens
In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de Objectsoort volgens de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en de WOZ-Objectsoort.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
 
Even geduld ... Wait a moment