Te behouden (muur)flora

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

In Amsterdam groeien bijzondere planten. Ze groeien op kademuren, brugconstructies en steenglooiingen, maar ook op overige locaties. Enkele soorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Voor andere soorten heeft de gemeente vanuit nationaal perspectief een bijzondere verantwoordelijkheid (zorgplicht), bijvoorbeeld omdat deze planten maar op een of twee locaties in Nederland groeien. Deze plantensoorten zijn opgenomen in de Amsterdamse gedragscode flora en fauna en zijn aangeduid met de categorie Amsterdamse beleidssoorten + (ABS+). Op de kaart zijn de actuele groeiplaatsen (2022) van deze soorten weergegeven. Met ingang van 2024 wordt hun voorkomen tweejaarlijks onderzocht en daarop de kaartbeelden geactualiseerd. De Amsterdamse gedragscode flora en fauna kent ook Amsterdamse beleidssoorten+ voor `overige flora`, waaronder veel orchideeƫn. De groeiplaatsen van deze soorten zijn niet aangegeven op de kaart, maar in de Amsterdamse gedragscode is opgenomen welk stappenplan doorlopen moet worden bij (potentiƫle) aanwezigheid van deze soorten. Op de kaart is een selectie opgenomen van de Amsterdamse beleidssoorten die vallen in de categorie `overige muurflora` van de Amsterdamse gedragscode flora en fauna. De kaartinformatie stamt uit 2013 en is nog t/m 2023 raadpleegbaar. De gegevens zullen naar verwachting worden geactualiseerd. Voor locaties waar te behouden planten aanwezig zijn, geldt dat hier rekening mee gehouden moet worden bij ruimtelijke inrichting en beheer en onderhoud. Meer informatie over de bescherming van flora en de bijbehorende maatregelen zijn te vinden in de Amsterdamse gedragscode flora en fauna. Ook op locaties waar geen flora met een bijzondere status voorkomt, heeft de gemeente de ambitie om in te zetten op biotoopontwikkeling en behoud van (algemene) soorten.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau
Ton Denters
t.denters@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...