Bouwjaar

Legend

Opacityslider
Timeanimation

Legend

Opacityslider
Timeanimation
Toelichting bij deze kaart
Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid heeft het initiatief genomen deze kaart samen met de stadsdelen te ontwikkelen. De kaart geeft zowel de beschermwaardige houtopstanden weer (waaronder monumentale bomen) als de groene rijks- en gemeentelijke monumenten.

Beschermwaardige houtopstanden
Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen. Storm, boomziekten en de dynamiek van de stad maakt echter dat de oudste bomen in deze stad `slechts` zo`n 250 jaar oud zijn. Het grachtenpatroon met bomenrijen is uniek in de wereld.
Om waardevolle bomen en houtopstanden beter te beschermen en beheren stellen stadsdelen - of voor grootstedelijke gebieden de centrale stad - lijsten van beschermwaardige houtopstanden vast. Dit gebeurt op basis van bomenverordeningen. De beschermde status houdt in dat een boom in principe niet wordt gekapt. Ook wordt er extra aandacht aan het beheer en aan het onderhoud besteed. De diverse lijsten zijn samengebracht op deze kaart. 

Het is een kaart in ontwikkeling die wordt aangevuld zodra nieuwe beschermwaardige houtopstanden zijn benoemd of bestaande lijsten zijn geactualiseerd.

Een beschermwaardige houtopstand is een monumentale boom of een andere houtopstand, zoals houtachtige klimplanten, herdenkingsbomen, klim- en klauterbomen en bijzondere heesters. Een monumentale boom is minimaal 50 jaar oud en heeft minstens één van de volgende kenmerken: beeldbepalende waarde, cultuurhistorische waarde, natuurwaarde en zeldzaamheidswaarde. De minimale stamomtrek is 31 cm. Overige beschermwaardige houtopstanden kunnen ook jonger zijn, zoals bijvoorbeeld herdenkingsbomen. Denk bijvoorbeeld aan de `boom die alles zag` in de Bijlmer.

Groene rijks- en gemeentelijke monumenten
Op deze kaart is ook inzichtelijk gemaakt waar `groene` gemeentelijke en rijksmonumenten te vinden zijn (op basis van de Monumentenwet en Erfgoedverordening van Amsterdam). Denk aan het Vondelpark of de begraafplaats De Nieuwe Ooster. Weergegeven worden monumenten die (mede) aangewezen zijn vanwege hun historisch belang van de tuin-, plantsoen- of parkaanleg. Voor wijzigingen is bij dit soort monumenten een omgevingsvergunning nodig. 

Structuurvisie Amsterdam 2040
Veel monumentale bomen en groene monumenten maken onderdeel uit van de Hoofdgroenstructuur en de Hoofdbomenstructuur die in de structuurvisie `Amsterdam 2040` zijn opgenomen. De Hoofdgroenstructuur > bevat gebieden waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. De Hoofdbomenstructuur > bestaat uit de beeldbepalende boombeplantingen langs de hoofdnetten, waterwegen, dijken of historische verkavelingspatronen waarvan de continuïteit op stedelijk niveau belangrijk is. 

NB
Stadsdelen hanteren soms andere definities van monumentale bomen. Op deze kaart zijn alle bomen en houtopstanden ondergebracht onder bovenstaande stadsbrede definitie.

Contact
Gemeente Amsterdam - Monumenten en Archeologie
monumentalebomen@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Over de functies bij adresgegevens
In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de Objectsoort volgens de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en de WOZ-Objectsoort.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
 
Even geduld ... Wait a moment