Labels
Toelichting
Deze kansenkaart hoort bij de Regionale Hotelstrategie 2016-2022. 
De kansenkaart laat kansrijke gebieden zien voor hotelontwikkeling, die de gemeente extra onder de aandacht wil brengen. De gebieden zijn gekozen op basis van de mogelijkheid tot spreiding van en een grotere variatie aan hotels. Als een hotelinitiatief in een kansengebied ligt, is dit positief, maar ieder hotelinitiatief moet de gehele hotelladder goed doorlopen en op basis van de totale uitkomst wordt een afweging gemaakt of een initiatief doorgang kan vinden. In gebieden die niet groen zijn op de kansenkaart, kunnen nog steeds hotels ontwikkeld worden. De kansenkaart sluit geen gebieden uit, zij geeft gebieden aan waar de gemeente(n) het liefst hotelontwikkeling zien en die wellicht nog niet op het vizier van ontwikkelaars staan. 
De kansenkaart is nauw verbonden met de Hotelladder MRA. Voor meer informatie over de Regionale Hotelstrategie 2016-2022 zie deze link^www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/economischezaken/nieuwsberichten-01/hotelstrategie-regio.

De kansenkaart is in bewerking, op dit moment zijn de kansengebieden van Amsterdam al zichtbaar. Er wordt gewerkt aan het invullen van de kansengebieden voor de gehele MRA. 

Disclaimer Gemeente Haarlemmermeer

De begrenzing van de kansgebieden is indicatief. Op perceelsniveau zijn er geen rechten aan te ontlenen. De kansenkaart op http://maps.amsterdam.nl/ is een digitale vertaling van de kansenkaart die op 29 oktober 2013 als onderdeel van de regionale hotelstrategie 2016-2022 door B&W is vastgesteld en op 4 december 2013 in de raad is besproken. Afwijkingen van het oorspronkelijke document zijn mogelijk. De originele documenten zijn te vinden onder het digitale raadsplein op de website gemeente haarlemmermeer.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Economie
Martijn Kooijman
m.kooijman@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....