Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
Deze kansenkaart hoort bij de Regionale Hotelstrategie 2016-2022. 
De kansenkaart laat kansrijke gebieden zien voor hotelontwikkeling, die de gemeente extra onder de aandacht wil brengen. De gebieden zijn gekozen op basis van de mogelijkheid tot spreiding van en een grotere variatie aan hotels. Als een hotelinitiatief in een kansengebied ligt, is dit positief, maar ieder hotelinitiatief moet de gehele hotelladder goed doorlopen en op basis van de totale uitkomst wordt een afweging gemaakt of een initiatief doorgang kan vinden. In gebieden die niet groen zijn op de kansenkaart, kunnen nog steeds hotels ontwikkeld worden. De kansenkaart sluit geen gebieden uit, zij geeft gebieden aan waar de gemeente(n) het liefst hotelontwikkeling zien en die wellicht nog niet op het vizier van ontwikkelaars staan. 
De kansenkaart is nauw verbonden met de Hotelladder MRA. Voor meer informatie over de Regionale Hotelstrategie 2016-2022 zie deze link.

De kansenkaart is in bewerking, op dit moment zijn de kansengebieden van Amsterdam al zichtbaar. Er wordt gewerkt aan het invullen van de kansengebieden voor de gehele MRA. 

Disclaimer Gemeente Haarlemmermeer

De begrenzing van de kansgebieden is indicatief. Op perceelsniveau zijn er geen rechten aan te ontlenen. De kansenkaart op http://maps.amsterdam.nl/ is een digitale vertaling van de kansenkaart die op 29 oktober 2013 als onderdeel van de regionale hotelstrategie 2016-2022 door B&W is vastgesteld en op 4 december 2013 in de raad is besproken. Afwijkingen van het oorspronkelijke document zijn mogelijk. De originele documenten zijn te vinden onder het digitale raadsplein op de website gemeente haarlemmermeer.

Contact
Gemeente Amsterdam - Economie
Martijn Kooijman
m.kooijman@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Over de functies bij adresgegevens
In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de Objectsoort volgens de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en de WOZ-Objectsoort.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
 
Even geduld ... Wait a moment