Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

 
Toelichting bij deze kaart
De op deze webpagina weergegeven ‘toetskaart’ maakt onderdeel uit van het nieuwe Beleidskader Hoofdgroenstructuur, zoals vastgesteld door het college van B&W op 25 oktober 2022. Er zijn goede redenen om het belangrijkste stedelijke groen in Amsterdam te beschermen. De stad groeit: er komt steeds meer bebouwing bij. Door de beperkte ruimte staan parken en andere groengebieden onder druk. Bij een complete stad hoort voldoende en gevarieerd groen om goed te kunnen functioneren. Daarom zijn de voor de stad onmisbare groengebieden die het stadsbestuur wil behouden voor de toekomst op deze ‘toetskaart’ aangewezen als Hoofdgroenstructuur.

Op de kaart worden verschillende ‘soorten’ groen onderscheiden (groentypen). Welke initiatieven er wel of niet een plek kunnen krijgen binnen de Hoofdgroenstructuur wordt per groentype beschreven in het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Ingrepen in de Hoofdgroenstructuur worden door een onafhankelijke commissie (de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur) getoetst op inpasbaarheid.

Woningbouw, werkgerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen zijn niet toegestaan. De groenfunctie van de Hoofdgroenstructuur wordt streng ‘bewaakt’: alleen plannen of initiatieven die zorgen voor een verbetering van de Hoofdgroenstructuur zijn welkom. Op die manier blijft Amsterdam een mooie, gezonde en leefbare stad voor mens, plant en dier. 

Het Beleidskader Hoofdgroenstructuur vindt u hier: www.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur

Contact
Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Olivier van der Hooven
o.van.den.hooven@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.
 
Even geduld ... Wait a moment