De kaart van de 'nieuwe' Hoofdgroenstructuur is verwijderd, omdat het beleidskader van deze kaart n.a.v. het referendum door de gemeenteraad is verworpen.
De Hoofdgroenstructuur uit 2011 is dus het geldende beleidskader. Aan dit beleid wordt getoetst.