Op 25 oktober 2022 heeft het college van B&W ingestemd met de Nota van Beantwoording (PDF, 1,5 MB) en het aangepaste Beleidskader Hoofdgroenstructuur (PDF, 83 MB).
De concept Toetskaart /hgs2021 is daarom vervallen.
De vastgestelde Toetskaart vindt u op

https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur2022