Labels
Toelichting
De Grondgebruikskaart (of Bodemgebruikskaart) is de basis voor de Statistiek Bodemgebruik Amsterdam. Deze Statistiek wordt sinds 1931 bijgehouden door de sector Stadsontwikkeling van de Dienst der Publieke Werken, sinds 1980 door de Dienst Ruimtelijke Ordening en sinds 2015 door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. In de Statistiek staan oppervlakte-gegevens per bodemgebruiksoort. 
De Grondgebruikskaart wordt jaarlijks geactualiseerd. Peilmoment: datum van de gebruikte luchtfoto’s (april/mei).
De gehanteerde categorie-indeling komt overeen met de landelijk geldende CBS-classificatie voor bodemgebruik, maar is gedetailleerder. 
De bodemgebruikstatistiek wordt ieder jaar opgenomen in het statistisch jaarboek Amsterdam in cijfers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS, voorheen O+S).

De Grondgebruikskaart wordt binnen de Gemeente Amsterdam gebruikt als ondergrond en voor onderzoek (GIS), met name voor dichtheidsmaten. Voor de berekening van de openbare ruimte t.b.v. beheerfondsen is de Statistiek Bodemgebruik onmisbaar.

De Grondgebruikskaart is buiten de gemeentegrens van Amsterdam minder actueel.
Actualiteit: mei 2017.


Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Berthe Lemmens
b.lemmens@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....