Bouwjaar

Legend

Opacityslider
Timeanimation

Legend

Opacityslider
Timeanimation
Toelichting bij deze kaart
De Grondgebruikskaart wordt niet meer jaarlijks bijgehouden.

De Grondgebruikskaart (of Bodemgebruikskaart) is de basis voor de Statistiek Bodemgebruik Amsterdam. Deze Statistiek wordt sinds 1931 bijgehouden door de sector Stadsontwikkeling van de Dienst der Publieke Werken, sinds 1980 door de Dienst Ruimtelijke Ordening en sinds 2015 door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. In de Statistiek staan oppervlakte-gegevens per bodemgebruiksoort. 
De Grondgebruikskaart wordt jaarlijks geactualiseerd. Peilmoment: datum van de gebruikte luchtfoto’s (april/mei).
De gehanteerde categorie-indeling komt overeen met de landelijk geldende CBS-classificatie voor bodemgebruik, maar is gedetailleerder. 
De bodemgebruikstatistiek wordt ieder jaar opgenomen in het statistisch jaarboek Amsterdam in cijfers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS, voorheen O+S).

De Grondgebruikskaart wordt binnen de Gemeente Amsterdam gebruikt als ondergrond en voor onderzoek (GIS), met name voor dichtheidsmaten. Voor de berekening van de openbare ruimte t.b.v. beheerfondsen is de Statistiek Bodemgebruik onmisbaar.

De Grondgebruikskaart is buiten de gemeentegrens van Amsterdam minder actueel.
Actualiteit: mei 2017.


Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Berthe Lemmens
b.lemmens@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Over de functies bij adresgegevens

In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de functie volgens de dienst Belastingen voor de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en het Feitelijk gebruik.

Open Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.